Embryo kan al voor geboorte wakker schrikken

Wetenschappers hebben ontdekt dat harde geluiden kippen wanneer ze nog in het ei zitten wakker kunnen maken.

Het is zeker niet ondenkbaar dat de resultaten ook implicaties hebben voor andere soorten, waaronder mensen. Dat schrijven de wetenschappers in het blad Current Biology.

Hersenactiviteit
De onderzoekers bestudeerden de embryo’s van kippen en richtten zich met name op de hersenactiviteit. Ze ontdekten dat kippen al voordat ze ter wereld komen een slaapritme hebben. Maar het bleek ook mogelijk om dat ritme te doorbreken. Wanneer de onderzoekers de embryo’s harde geluiden van bijvoorbeeld kuikens lieten horen, dan werd het brein van de embryo’s ‘wakker’. “Dit onderzoek laat zien dat het brein van embryo’s veel eerder dan gedacht, nog voor de geboorte, wakker kan worden,” vertelt onderzoeker Evan Balaban. “Net als volwassen hersenen heeft het brein van een embryo een neuraal circuit dat de omgeving in de gaten houdt en het brein tijdens belangrijke gebeurtenissen wakker maakt.”

WIST U DAT…

…gemixte embryo’s onlangs een gezonde aap opleverden?

Tachtig procent
Lang niet alle embryo’s zijn ertoe in staat: ze moeten er wel een bepaalde leeftijd voor hebben, zo blijkt. Pas wanneer de embryo’s voor tachtig procent volgroeid zijn, kan hun brein wakker worden gemaakt. Voor die tijd slapen noch waken de embryo’s en kunnen ze dus ook niet wakker worden. De onderzoekers vergelijken de staat van de hele prille embryo’s met wanneer mensen in een coma liggen.

Spontane bewegingen
Het onderzoek heeft nog meer verrassende inzichten opgeleverd. Zo bleken de embryo’s nog voordat ze in een ritme van slapen en waken terechtkomen veel spontaan te bewegen. Tegelijkertijd waren de hogere delen van het brein inactief. Zodra de kuikens hun ontwikkeling in het ei ervoor tachtig procent op hadden zitten, werden die delen van het brein actief en namen de fysieke bewegingen af wanneer de kuikens gingen slapen. “De laatste dertig procent van de ontwikkeling van het brein van de foetus is veel interessanter dan we dachten,” moet Balaban concluderen. “Want dan beginnen hersenfuncties die afhankelijk zijn van ver van elkaar gelegen delen van het brein actief te worden.” Het brein kan vanaf dat moment ook in verschillende staten zijn en dus zelfs slapen en waken.

De grote vraag is nu natuurlijk of dit ook voor mensen opgaat. En als dat zo is: hoe schadelijk is het dan als het brein nog voordat een embryo volgroeid is, wordt wakker gemaakt? Dat laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer een kindje te vroeg wordt geboren. De onderzoekers hopen dat deze studie en nader onderzoek tot antwoorden op die vragen leiden.

Bronmateriaal

"Waking embryos before they are born" - Eurekalert.org
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door Balaban et al. / Current Biology.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd