Dankzij Trump is het ‘einde van de wereld’ nabij

De grote wijzer van de doemdagklok is verzet. Het ‘einde van de wereld’ is nabij, volgens de wetenschappers achter de doemdagklok. In een nieuw paper beschrijven ze waarom het nu 2,5 minuten voor twaalf is.

De doemdagklok wordt al sinds 1947 door wetenschappers ingezet om te illustreren hoe de mensheid ervoor staat. Twaalf uur staat daarbij symbool voor een kernoorlog of totale vernietiging door andere oorzaken. De afgelopen jaren tikte de grote wijzer langzaam vooruit van zes minuten voor twaalf in 2011 tot drie minuten voor twaalf in 2016. In 2017 zijn we – volgens de onderzoekers – slechts 150 seconden verwijderd van een allesvernietigende ramp.

De geschiedenis van de doemdagklok

De doemdagklok wordt al sinds 1947 met enige regelmaat afgestemd op de ellende in de wereld. In 1947 stond deze op zeven voor twaalf, zes jaar later was het zelfs twee voor twaalf, nadat diverse landen met de waterstofbom hadden geëxperimenteerd. In 1972 zag het er een stuk beter uit: het was toen twaalf minuten voor twaalf, dankzij het feit dat de VS en de Sovjet-Unie serieuze pogingen ondernamen om hun nucleaire wapenwedloop aan banden te leggen. Een record werd gevestigd in 1991, het einde van de Koude Oorlog werd gevierd met een tijd van zeventien minuten voor twaalf. Daarna ging het hard bergafwaarts. In 2010 was het zes minuten voor twaalf en in 2015 waren we nog maar drie minuten van totale vernietiging verwijderd.

Donald Trump
In zeven pagina’s leggen de gerenommeerde onderzoekers uit waarom onze toekomst er dit jaar minder rooskleurig uitziet dan in 2016. Het is niet opvallend dat de naam ‘Trump’ negen keer voorkomt. “Nooit eerder is de klok een halve minuut verschoven”, schrijven de wetenschappers. “De reden dat we gekozen hebben voor een verschuiving van dertig seconden is omdat Donald Trump pas een paar dagen president is. Hij heeft nog weinig tijd gehad om daadwerkelijk in actie te komen. Maar: woorden doen er ook toe. President Trump wil het nucleair arsenaal uitbreiden. Hij verwerpt adviezen van experts als het gaat om internationale veiligheid. Daarnaast gelooft de minister van Energie (Rick Perry, red.) niet in klimaatverandering.”

Noord-Korea en Rusland
Maar Trump is niet het enige probleem. Noord-Korea blijft een zorgenkindje van de Science and Security Board. Het afgelopen jaar voerde het land twee nieuwe nucleaire testen uit, waaronder de grootste test tot nu toe. Er werd een zware aardschok van 5,3 op de Schaal van Richter gemeten. Een ander land dat de onderzoekers in de gaten houden is Rusland. Rusland breidde zijn wapenarsenaal uit en beïnvloedde mogelijk ook de Amerikaanse verkiezingen.

Klimaat
Kan de wijzer in 2018 worden teruggezet? Ja, maar dan moet er wel wat veranderen. Er moeten verdere maatregelen genomen worden om klimaatverandering af te remmen. Het klimaatakkoord van Parijs was een belangrijke stap in de goede richting, maar de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer neemt momenteel nog steeds toe. Feit: wie fossiele brandstoffen verbrandt, verhoogt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Het is verontrustend dat onwetende politici en staatsmannen grootmachten besturen met oogkleppen op. Zij laten zich leiden door snel geld en negeren keiharde wetenschap en de negatieve langetermijngevolgen. Of zij willen die niet zien. Zolang we fossiele brandstoffen gebruiken vormt dit een bedreiging voor de toekomst van de mensheid en onze planeet.

Weg met alle wapens
Willen we van 2,5 minuten voor twaalf naar kwart voor twaalf? Dan moeten Noord-Korea, Rusland, China en de Verenigde Staten een groot deel van hun wapenarsenaal vernietigen. Landen zijn nu in staat om direct grote schade aan te richten aan buurlanden. Zolang dit mogelijk is, is het ‘einde van de wereld’ altijd dichtbij.

Bronmateriaal

"It is two and a half minutes to midnight" - 2017 Doomsday Clock Statement

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd