Buitenaards leven ontdekt in stratosfeer van de aarde?

  stratosfeer

  Wetenschappers van de universiteit van Sheffield hebben in de stratosfeer kleine organismen ontdekt die volgens hen onmogelijk vanaf de aarde in de stratosfeer kunnen zijn beland. Ze kunnen dan ook maar één conclusie trekken: deze organismen zijn hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit de ruimte.

  De onderzoekers trekken die conclusie op basis van een onderzoek in de stratosfeer. Ze lieten een ballon tot een hoogte van zo’n 27 kilometer stijgen. Daar verzamelde de ballon een fragment van kiezelwier en enkele biologische eenheden. “De meeste mensen zullen aannemen dat deze biologische deeltjes van de aarde afkomstig zijn, maar het is algemeen geaccepteerd dat een deeltje van deze omvang niet van de aarde kan worden getild en naar een hoogte van, bijvoorbeeld, 27 kilometer kan worden getild,” vertelt onderzoeker Milton Wainwright. Er is, voor zover de onderzoekers weten, slechts één situatie denkbaar waarin leven afkomstig van de aarde zo hoog in de stratosfeer kan belanden. “Een gewelddadige vulkanische uitbarsting.”

  Geen uitbarsting
  Maar Wainwright wijst er direct op dat dergelijke uitbarstingen in de drie jaar voorafgaand aan zijn onderzoek niet zijn voorgekomen. Dus is het niet aannemelijk dat de kleine organismen die in de stratosfeer zijn aangetroffen, van de aarde afkomstig zijn. “Aangezien er geen mechanisme is waarmee grote deeltjes zoals deze naar de stratosfeer kunnen zijn getransporteerd, kunnen we alleen maar concluderen dat de biologische eenheden uit de ruimte komen.”

  “Er belandt continu leven vanuit de ruimte op aarde”

  Continu transport van leven
  Op basis van die ontdekking trekt Wainwright drie andere, minstens zo interessante conclusies. “Onze conclusie is dat het leven continu vanuit de ruimte op aarde arriveert, dat leven niet beperkt blijft tot deze planeet en vrijwel zeker niet op aarde ontstond.” Dat is te lezen in het blad Journal of Cosmology, een online journal met een ietwat twijfelachtige reputatie waarin onderzoekers wel vaker wilde beweringen met de wereld uiten.

  Kritiek
  De conclusies van Wainwright zijn heftig en hij verwacht dan ook zeker niet dat andere wetenschappers deze klakkeloos zullen overnemen. “Natuurlijk zal er gesteld worden dat er een nog onbekend mechanisme moet zijn dat grote deeltjes vanaf de aarde in de hoge stratosfeer doet belanden, maar wij blijven achter onze conclusies staan.” Ondertussen hebben diverse wetenschappers inderdaad al op de claims van Wainwright gereageerd. En zoals verwacht zijn ze niet overtuigd. Belangrijkste punt van kritiek? Er wordt te snel geconcludeerd dat de deeltjes afkomstig moeten zijn uit de ruimte. Ook vinden onderzoekers dat het onderzoek beperkt is: op basis van slechts enkele deeltjes worden grote conclusies getrokken.

  Ondertussen zetten Wainwright en zijn collega’s hun studie voort. Zo zijn ze van plan om met zekerheid vast te gaan stellen dat de deeltjes die ze in de stratosfeer hebben aangetroffen niet van de aarde afkomstig zijn. Ze doen dat middels ‘isotoop fractionatie’. Hierbij wordt de wijze waarop bepaalde isotopen zich tot elkaar verhouden, bepaald. Aan die verhouding is vervolgens hopelijk te achterhalen waar de deeltjes vandaan komen.

  Bronmateriaal

  "Scientists find life coming to Earth from space" - Sheffield.ac.uk
  De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door NASA.

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd