Asteroïde vrijgesproken van massa-extinctie

Nieuw onderzoek wijst erop dat de asteroïdefamilie Baptistina de dino’s niet van de aarde veegde.

Wetenschappers waren er lang van overtuigd dat leden van de asteroïdefamilie Baptistina de boosdoener waren. Eén van de leden zou in botsing zijn gekomen met een ander hemellichaam en in stukjes uiteen zijn gespat. Eén groot stuk haastte zich richting de aarde en sloeg in. Het gevolg: een groot deel van het leven op aarde – waaronder de dinosaurussen – verdween.

Vrij
Maar nieuw onderzoek spreekt de Baptistina-familie vrij. De onderzoekers bestudeerden de familie met behulp van de WISE-telescoop. Ze ontdekten dat de familie waarschijnlijk niet op het juiste tijdstip op de juiste plaats was om de massa-extinctie te veroorzaken.

WIST U DAT…

Tijd
Het lijkt erop dat de asteroïde pas tachtig miljoen jaar geleden uiteenspatte. Dat betekent dat brokstukken te weinig tijd hadden om op aarde te komen en de massa-extinctie te bewerkstelligen. “Dit proces heeft normaal gesproken tientallen miljoenen jaren de tijd nodig,” legt onderzoeker Amy Mainzer in een persbericht uit. En die tijd had de asteroïde niet: zo’n 65 miljoen jaar geleden vond de massa-extinctie reeds plaats.

De onderzoekers hopen nog te achterhalen welke asteroïde dan wel verantwoordelijk was voor de massa-extinctie. Het volledige onderzoek verschijnt in het blad Astrophysical Journal.

Bronmateriaal

"Asteroid family not guilty of dinosaur killing" - News.discovery.com
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door NASA / JPL-Caltech.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd