Ook apen kunnen fluisteren als dat moet

katoentamarin

Om te voorkomen dat anderen ons horen, kunnen wij mensen onze stem dempen en fluisterend communiceren. Nieuw onderzoek toont nu aan dat ook sommige apen dat kunnen. Wanneer gevaar dreigt, gaan ook tamarins fluisteren.

Het gefluister van de tamarin is zelfs zo subtiel dat we nog nooit hadden opgemerkt dat tamarins in staat zijn om te fluisteren. Dat schrijven wetenschappers in het blad Zoo Biology.

Katoentamarin
De onderzoekers bestudeerden Saguinus oedipus, ook wel katoentamarin genoemd. De aapjes in kwestie leefden in de dierentuin en waren geen fan van de persoon die ze zo af en toe ving en aan een medisch onderzoek onderwierp. Ze zagen deze persoon als een bedreiging. De onderzoekers confronteerden de aapjes met deze bedreiging en keken wat er gebeurde. Zodra de luidruchtige aapjes zagen dat de dreiging wel heel dichtbij kwam, leken ze helemaal stil te vallen. In eerste instantie begrepen de onderzoekers niet goed wat er aan de hand was. Waarom hoorden ze niets meer?

Fluisterend visje

Uit eerder onderzoek bleek al wel dat verschillende andere diersoorten kunnen fluisteren. U moet dan bijvoorbeeld denken aan grondeekhoorns, maar ook vissen.

Fluisteren
Gelukkig hadden ze opnames van de geluiden van de aapjes gemaakt en konden ze deze analyseren. Tijdens die analyse ontdekten ze dat de aapjes helemaal niet stilvielen. In plaats daarvan gingen ze gewoon heel zachtjes – voor mensen onhoorbaar – ‘praten’. “Wij hebben voor het eerst bewijs gevonden van fluisterend gedrag in een niet-menselijke primaat,” zo schrijven de onderzoekers.

De ontdekking is in lijn met voorspellingen die wetenschappers eerder deden. Namelijk dat het evolutionair gezien heel aantrekkelijk is voor sociale dieren die veel met elkaar samenwerken om te kunnen fluisteren en zo te voorkomen dat ze afgeluisterd worden.

Bronmateriaal

"Whisper-like behavior in a non-human primate" - Zoo Biology
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Harold Hoyer (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd