‘Alle Nederlandse flora en fauna behouden? Onmogelijk’

Het huidige natuurbeleid is erop gericht om alle dier- en plantensoorten in een specifiek gebied te behouden. Dat is met het oog op de klimaatverandering echter onrealistisch. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Wageningen Universiteit. Zij pleiten voor een ander natuurbeleid waarbij de aanpassing van de natuur centraal staat.

Het wordt steeds warmer. Ook in Nederland. En daar vloeien extreme weersomstandigheden uit voort. Het wordt droger en warmer en tegelijkertijd neemt de kans op wateroverlast toe. Daar gaan diverse populaties hinder van ondervinden. Ze nemen in aantal af of verdwijnen, zo concluderen de onderzoekers. Naar verwachting is het nieuwe klimaat voor zo’n vijftien procent van de dier- en plantensoorten die op dit moment in Nederland voorkomen, ongeschikt.

Biodiversiteit
Het goede nieuws is dat daar andere soorten voor in de plaats komen. Zij nemen de rol van de soorten die verdwenen zijn over en zo blijft de biodiversiteit op peil. Tenminste: mits de natuur de gelegenheid krijgt om zich aan de omstandigheden aan te passen.

Grensoverschrijdend
De wetenschappers stellen daarom voor om het Nederlandse natuurbeleid te veranderen. Het is niet mogelijk om alle dieren en planten in een bepaald gebied te behouden, maar het is wel mogelijk om zo’n gebied op de naderende veranderingen voor te bereiden. Bijvoorbeeld door grotere, aaneengesloten natuurgebieden te creëren. Zo nodig dienen deze grensoverschrijdend te zijn. Dan kunnen dieren of planten voor wie het hier te warm wordt gemakkelijker naar het noorden vertrekken en soorten die het in het zuiden niet meer volhouden, kunnen deze kant opkomen. Goede verbindingen maken zo’n oversteek gemakkelijker.

De onderzoekers adviseren het kabinet om de zogenaamde ecologische hoofdstructuur – het netwerk dat natuurgebieden vormen – te veranderen. Versnippering moet worden tegengegaan en er moeten corridors en clusters ontstaan. Dat betekent overigens niet dat alleen de natuur baat heeft bij deze gebieden. De natuurgebieden kunnen ons ook beschermen tegen eventuele wateroverlast.

Bronmateriaal

Persbericht Planbureau voor de Leefomgeving

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd