Aan COVID-19 gelieerde Kawasaki-achtige ziekte is geen Kawasaki

Het is een nieuwe aandoening die voor nu de naam PIMS-TS heeft gekregen.

Terwijl het coronavirus al enige maanden over de wereld waaiert, trokken kinderartsen afgelopen april opeens aan de bel. In verschillende landen ontwikkelden kinderen die vanwege een corona-infectie op de IC waren beland ernstige en ongebruikelijke symptomen. De kinderen hadden last van aanhoudende koorts, buikpijn, een laag zuurstofniveau, huiduitslag en oogontstekingen. Ook ontwikkelden veel van deze kinderen ontstekingen in het hart. Opvallende symptomen die deden denken aan een zeldzame kinderziekte, ook wel Kawasaki genoemd. In een nieuwe studie hebben onderzoekers de belangrijkste symptomen grondig onder de loep genomen. En wat blijkt? De ziekte die jonge kinderen treft lijkt misschien op Kawasaki, maar is het niet.

De aandoening
In de studie onderzochten wetenschappers 58 kinderen die in acht verschillende ziekenhuizen in Engeland waren opgenomen. Het onderzoek toont aan dat de aandoening die deze kinderen onder de leden hadden nieuw is en verschilt van de ziekte van Kawasaki. Zo lijkt het erop dat de nieuwe ziekte vaker oudere kinderen treft (die gemiddeld rond de negen jaar oud zijn) dan Kawasaki (vaker voorkomend bij kinderen rond de vier jaar oud). Bovendien lijken de kinderen die de nieuwe ziekte hebben opgelopen vaker last te hebben van buikpuin en diarree, naast veelvoorkomende verschijnselen zoals koorts. Ook lijkt de nieuwe aandoening vaker donkere en Aziatische patiënten te treffen.

Nieuwe ziekte
De ziekte lijkt zich dus op een aantal vlakken te onderscheiden van Kawasaki. En daarom stellen de onderzoekers dat het hier gaat om een nieuwe ziekte. De aandoening heeft dan ook een nieuwe naam gekregen: PIMS-TS. “Onze analyse heeft aangetoond dat het hier echt gaat om een nieuwe aandoening,” zegt onderzoeker Julia Kenny. “Onbehandeld bestaat het risico op ernstige complicaties bij zeer zieke kinderen. Maar als de ziekte vroeg wordt opgespoord en behandeld, is de kans op volledige herstel heel groot.”

Behandelplan
Hoewel de kans dat een kind PIMS-TS onder de leden krijgt zeer klein is, heeft het wel ernstige gevolgen als de ziekte eenmaal is vastgesteld. “Deze nieuwe aandoening is uiterst zeldzaam, maar kan ervoor zorgen dat een kind erg ziek wordt,” aldus onderzoeksleider Elizabeth Whittaker. “Het is daarom belangrijk om de ziekte goed te karakteriseren zodat we het ziektebeeld nauwlettend kunnen volgen en de beste zorg kunnen verschaffen.” Hoe meer we dus over de ziekte leren, hoe beter artsen behandelplannen kunnen opstellen en tijdig kunnen ingrijpen. “Het is belangrijk dat we gezamenlijk onderzoek opzetten om onze kennis over de aandoening snel uit te breiden,” stelt Kenny. “Op die manier kunnen we de patiënten de best mogelijke zorg bieden.”

Verband met corona?
Aangezien sommige van de kinderen die met de aandoening in het ziekenhuis belandden ook het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 onder de leden bleken te hebben, ontstond al snel het vermoeden dat er een verband was. Een recente studie leek dat vermoeden ook te onderschrijven. De onderzoekers uit de huidige studie durven niet met zekerheid te zeggen dat PIMS-TS wordt veroorzaakt door COVID-19, al bleken 45 van de 58 bestudeerde kinderen ook geïnfecteerd te zijn (geweest) door het nieuwe coronavirus. De onderzoekers stellen dan ook dat het optreden van een nieuwe ontstekingsziekte tijdens de huidige pandemie waarschijnlijk geen toeval is. Bovendien was bij de meerderheid van de kinderen tijdens een test antistoffen tegen het coronavirus aangetroffen. Dit suggereert dat PIMS-TS na de corona-infectie optreedt, mogelijk als gevolg van een overdreven reactie van het immuunsysteem.

In de VS zijn inmiddels enkele kinderen die met het nieuwe coronavirus geïnfecteerd waren én de nieuwe aandoening hadden opgelopen, overleden. En ook in andere landen – waaronder Nederland en Groot-Brittannië – zijn kinderen met vergelijkbare symptomen in het ziekenhuis opgenomen. In Groot-Brittannië zijn er in totaal rond de 200 gevallen gemeld. De meeste kinderen zijn echter alweer hersteld. Soms testten ze positief op het coronavirus, maar soms ook niet. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de Nederlandse patiëntjes. En zo is het lastig om grip te krijgen op een eventueel verband tussen deze ontstekingsziekte en het nieuwe coronavirus.

Om deze redenen stellen de onderzoekers dat meer inzicht in PIMS-TS dus ook kan helpen om een algemener beeld te schetsen van COVID-19 en de effecten ervan, zelfs bij volwassenen. Het onderzoeksteam werkt dan ook samen met teams in Europa en de Verenigde Staten die ook de nieuwe aandoening bestuderen in de hoop snel meer te leren over zowel PIMS-TS als COVID-19. Als de aandoening bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door een overdreven reactie van het immuunsysteem, kan dit ook gevolgen hebben voor het gebruik van vaccins. En dus is het heel belangrijk om zo snel mogelijk grip te krijgen op de nieuwe ziekte. “Een belangrijke vervolgstap is om onze gegevens te vergelijken met andere studies,” zegt onderzoeker Alasdair Bamford. “Dit zal helpen om de aandoening verder in kaart te brengen. Daarnaast zullen we meer kinderen moeten bestuderen en testen moeten uitvoeren om de beste behandeling te kunnen ontwikkelen.”

Dat ouders zich mogelijk zorgen maken, is niet heel verwonderlijk. De onderzoekers benadrukken echter dat het hier gaat om een zeer zeldzame ziekte. Bovendien is het bekend dat kinderen over het algemeen minimaal door SARS-CoV-2-infecties worden getroffen. Wel is waakzaamheid geboden. “Ouders die zich zorgen maken zou ik willen aansporen om hun gevoel te volgen,” adviseert Whittaker. “Bezoek bij twijfel je huisarts of de spoedeisende hulp.” En nogmaals: de meeste kinderen herstellen na de gepaste zorg in het ziekenhuis, volledig.

Bronmateriaal

"Kawasaki-like syndrome linked to COVID-19 in children is a new condition" - Imperial College London

Afbeelding bovenaan dit artikel: Imperial College London

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd