We kunnen de klimaatdoelen halen door CO2 in de grond op te slaan

Bovendien beschikken we over voldoende ondergrondse bronnen om CO2 in op te sluiten.

Op dit moment is de CO2-concentratie in de atmosfeer torenhoog. Het is één van de belangrijkste drijfveren van klimaatverandering. Om de atmosferische concentratie terug te dringen en de opwarming van de aarde te beperken, is het belangrijk dat we de uitstoot van vervuilende fossiele brandstoffen in de kiem smoren en overstappen op hernieuwbare energie. Maar er valt ook verrassend veel winst te behalen in het afvangen en opslaan van CO2 onder de grond.

Doelstelling
In 2015 kwam het er in Parijs dan eindelijk van: tijdens een klimaattop werden landen wereldwijd het eens over een ambitieus klimaatakkoord. De doelstelling? Ernaar streven om de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius te beperken én alles op alles te zetten om de opwarming zelfs onder de 1,5 graad Celsius te houden. Inmiddels zijn we een paar jaar verder, maar lijken maatregelen die daadwerkelijk spijkers met koppen slaan uit te blijven. Het zou betekenen dat als we geen dringende actie ondernemen, we afstevenen op een temperatuurstijging van zeker drie graden Celsius tegen het einde van de eeuw.

Afvangen en opslaan CO2
Maar een nieuwe studie biedt toch een sprankeltje hoop. Want volgens de onderzoekers kunnen we dankzij het afvangen en opslaan van CO2 onder de grond toch de gestelde klimaatdoelen behalen. “In plaats van ons te richten op hoeveel opslagruimte er beschikbaar is, hebben we in kaart gebracht hoeveel ondergrondse opslagbronnen er daadwerkelijk nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te halen,” legt onderzoeker Samuel Krevor uit.

2700 gigaton
Om de opwarming van de aarde tot maximaal twee graden Celsius te beperken, moeten we halverwege de eeuw tientallen gigatonnen CO2 per jaar opslaan. “Tot nu toe wisten we echter niet of dit haalbaar was en of ze stroken met de beschikbare opslagcapaciteit,” legt onderzoeker Christopher Zahasky uit. De nieuwe analyse heeft echter voor het eerst aangetoond dat we een opslagcapaciteit van zo’n 2.700 gigaton CO2 nodig hebben om de klimaatdoelen te behalen. En dat is goed nieuws. Verschillende studies hebben namelijk aangetoond dat de beschikbare opslagruimte op aarde rond de 10.000 gigaton ligt. Dat betekent dus dat we over meer dan voldoende ondergrondse bronnen beschikken om de vastgestelde doelen te bereiken. “Onze studie toont aan dat als de klimaatdoelen niet vóór 2100 worden gehaald, dit niet met een gebrek aan opslagcapaciteit te maken zal hebben,” aldus Zahasky.

Meer over CO2-opslag
CO2- afvang en -opslag – ook wel Carbon Capture and Storage (CCS) genoemd – houdt in dat bij de verbranding van fossiele brandstoffen CO2 wordt afgevangen en vervolgens ondergronds wordt opgeslagen. Op die manier wordt voorkomen dat dit vervuilende broeikasgas de atmosfeer binnendringt. Deze CO2 wordt middels speciale leidingen geïnjecteerd in ondergrondse poreuze gesteentelagen op een diepte van vaak tussen de 0,8 tot 3 kilometer. Voornamelijk zandsteen, kalk en dolomiet zijn geschikt voor de opslag van CO2.

Op basis van gegevens over de afgelopen 20 jaar, ontdekten onderzoekers dat de beschikbare opslagcapaciteit in deze periode wereldwijd met 8,6 procent is toegenomen. Volgens de onderzoekers is vooral de snelheid waarmee CO2 wordt opgeslagen belangrijk voor het succes ervan in het tegengaan van klimaatverandering. Hoe sneller CO2 wordt opgeslagen, hoe minder totale ondergrondse opslagbronnen er nodig zijn om de doelen te halen. Dat komt omdat het steeds moeilijker wordt om nieuwe reservoirs te vinden of om al bestaande reservoirs te vullen wanneer ze vol beginnen te raken.

De onderzoekers onderstrepen dat het afvangen en opslaan van CO2 onder de grond een veelbelovend middel is, maar zeker niet alleen kan worden toegepast om klimaatverandering een halt toe te roepen. Zo zou dit in combinatie toegepast moeten worden met andere interventies, zoals het omarmen van schonere energie en transport. Daarnaast kan het aanleggen van bossen mogelijk ook een flinke duit in het zakje doen.

Bronmateriaal

"World can likely capture and store enough carbon dioxide to meet climate targets" - Imperial College London

Afbeelding bovenaan dit artikel: kmarius via Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd