Voorzichtige aanwijzingen dat ook rond de evenaar van Mars water te vinden is

De rode planeet blijft ons verrassen..

Dat er water te vinden is op het oppervlak van de rode planeet is niets nieuws. Maar tot op heden werd aangenomen dat het zich (in bevroren toestand) louter nabij de polen ophield. Maar is dat wel zo?

Waterstof
Een nieuw onderzoek – gebaseerd op data van de Mars Reconnaissance Orbiter – werpt een heel nieuw licht op de zaak. Toen onderzoekers de data nog eens uitkamden, stuitten ze nabij de evenaar op onverwacht grote hoeveelheden waterstof.

Kort houdbaar
Hoe is dat water daar gekomen? Eén mogelijkheid is dat het afkomstig is van de polen en via de atmosfeer op de evenaar is afgezet toen de as van Mars nog wat schuiner stond. Maar dat is al honderdduizenden jaren geleden en onderzoekers kunnen niet goed verklaren hoe dat afgezette waterijs zo lang stand heeft weten te houden nabij de evenaar. Zelfs als het ijs bedekt zou zijn met een beschermende stoflaag en een harde korst is het ondenkbaar dat het honderdduizenden jaren bewaard zou blijven.

WIST JE DAT…

…de Verenigde Arabische Emiraten een Marskolonie op aarde gaan bouwen?

Mysterie
Met dat alles in het achterhoofd zijn onderzoekers voorzichtig: ze geven aan nog niet helemaal zeker te weten of nabij de evenaar van Mars water te vinden is. Het zou bijvoorbeeld ook om gehydrateerde zouten kunnen gaan. “Maar hoe die gehydrateerde zouten ontstaan zijn, is ook lastig te verklaren,” benadrukt onderzoeker Jack Wilson. En daarmee blijven de signalen die uit de data van MRO zijn gevist, mysterieus van aard.

Als Wilson en collega’s het bij het juiste eind hebben en er nabij de evenaar van Mars daadwerkelijk water te vinden zijn, dan is dat goed nieuws. Er liggen serieuze plannen voor de kolonisatie van de rode planeet en daarbij is elke druppel water waardevol. Het water kan niet alleen dienst doen als drinkwater, maar ook als brandstof. De aanwezigheid van dergelijke cruciale grondstoffen is van groot belang: want wat op Mars is, hoeven we niet mee te sjouwen en hoe minder we meenemen, hoe goedkoper de lancering en dus de Marsmissie is.

Bronmateriaal

"A Fresh Look at Older Data Yields a Surprise Near the Martian Equator" - NASA

Afbeelding bovenaan dit artikel: Steve Lee (University of Colorado) / Jim Bell (Cornell University) / Mike Wolff (Space Science Institute) / NASA

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd