VN: klimaatprotocollen schieten tekort

De beloftes die landen gedaan hebben om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, zijn te karig. Dat concludeert de VN. Ondanks de inspanningen zit de mensheid in 2100 toch nog met een temperatuursverhoging van 4 graden Celsius of meer opgescheept. Volgens de VN is het gat tussen wat de wetenschap nodig acht en wat landen doen nu veel te groot.

Uit een analyse blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen door de verbranding van fossiele brandstoffen in 2009 met slechts 1,3 procent verminderd is. De verwachting is dat dat percentage de komende jaren alleen maar kleiner wordt; de economie trekt aan en dat levert extra bedrijvigheid en uitstoot op.

Temperatuur
Zelfs wanneer alle overheden zich aan hun beloftes houden, resulteert de uitstoot in een temperatuursverhoging van 2,5 tot 5 graden Celsius (in vergelijking met de temperatuur van vóór de industriële revolutie). Aangezien de temperatuur nu al zo’n 0,7 graden Celsius hoger is dan in vroeger tijden, is een temperatuursstijging van 4 graden Celsius aannemelijk.

Goede weg
De onderzoekers van het United Nations Environment Programme (UNEP) benadrukken dat de overheden op de goede weg zijn. “De opties die nu op de onderhandelingstafel liggen, kunnen ons voor zo’n zestig procent op weg helpen,” vertelt onderzoeker Achim Steiner. “Dat is een goede eerste stap.” Maar er moet nog wel meer gebeuren.

WIST U DAT…

…smelting van Antarctisch ijs zorgt voor een grootschalige zeespiegeldaling?

CO2 opslaan
De onderzoekers baseren hun conclusies op resultaten van diverse onderzoekscentra. Ze toetsten deze en gebruikten daar verschillende methodes voor. De resultaten bleken elke keer hetzelfde. Volgens de onderzoekers is het niet aannemelijk dat de temperaturen in 2100 met 1,5 of 2 graden Celsius stijgen. Dat wordt pas realiteit wanneer landen hun emissie veel verder terugschroeven van voorgenomen. Om de schade te beperken, moeten landen niet alleen hun uitstoot terugdringen; ze moeten CO2 ook uit de lucht halen en elders opslaan.

Het rapport komt precies op het juiste moment: volgende week vindt in Mexico een klimaattop plaats. En daar zullen als we de VN moeten geloven, spijkers met koppen geslagen moeten worden.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd