Verband gevonden tussen luchtvervuiling en autisme

Onderzoek onder Chinese kinderen suggereert dat vieze lucht de kans op het autisme spectrum syndroom (ASS) vergroot.

Dat blijkt uit een nieuwe studie gepubliceerd in Environment International. Zo vonden de onderzoekers dat blootstelling aan vervuilde lucht het risico bij kinderen op het ontwikkelen van ASS tot wel 78 procent verhoogt. “De oorzaken van autisme zijn complex en nog niet volledig begrepen, maar milieufactoren worden steeds meer erkend naast genetische, en andere factoren,” zegt onderzoeker Yuming Guo.

Onderzoek
Het onderzoek werd uitgevoerd met kinderen tot drie jaar oud afkomstig uit Shanghai. Over een periode van negen jaar werden er 124 kinderen met autisme, en 1240 zonder autisme onderzocht. “De ontwikkelende hersenen van jonge kinderen zijn gevoeliger voor de blootstelling aan schadelijke stoffen uit het milieu,” zegt Guo. “Verschillende onderzoeken suggereren dat dit de hersenfunctie en het immuunsysteem zou kunnen beïnvloeden. Deze effecten zouden de sterke link tussen blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen en ASS kunnen verklaren, maar verder onderzoek is nodig om dit in breder verband te onderzoeken.”

Deeltjes
In de studie werden de gezondheidseffecten van drie verschillende soorten deeltjes onderzocht; PM1, PM2.5 en PM10. Dit zijn fijne deeltjes die in de lucht terechtkomen door emissies van fabrieken en voertuigen, maar ook door bijvoorbeeld de bouw en stof op de weg. Hoe kleiner de deeltjes in de lucht, hoe beter ze in staat zijn om onze longen binnen te dringen en in de bloedbaan terecht te komen. Dit kan vervolgens een reeks aan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Gezondheidsproblemen
Dat het inademen van vervuilde lucht leidt tot verschillende gezondheidsproblemen is op zichzelf niets nieuws. Zo blijkt dat luchtvervuiling naar schatting van het WHO wereldwijd zo’n 4,2 miljoen doden per jaar telt. Zelfs in Australië, waar de concentraties doorgaans wat lager zijn, veroorzaakt vieze lucht door verbranding van fossiele brandstoffen en industriële processen ongeveer 3000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar. Uit eerdere studies blijkt daarnaast dat zelfs de blootstelling aan kleine hoeveelheden fijne deeltjes al in verband worden gebracht met vroeggeboorten, leerachterstanden en hartaandoeningen.

PM1 is de kleinste in deeltjesgrootte. Echter zijn er nog maar weinig onderzoeken gedaan naar PM1 en hebben instanties ook nog geen veiligheidsnormen over dit deeltje opgesteld. “Ondanks het feit dat kleinere deeltjes schadelijker zijn, is er geen wereldwijde norm of beleid voor PM1-luchtvervuiling,” zegt Guo. Ondertussen wordt de wereldwijde luchtvervuiling steeds erger en is elk niveau van blootstelling al funest. De onderzoeker pleit dan ook voor meer studies naar de gevolgen van PM1 voor de gezondheid, zodat beleidsmakers de touwtjes in handen hebben om luchtvervuiling in de toekomst beter aan te pakken.

Bronmateriaal

"Air pollution linked to autism: study" - Monash University

Afbeelding bovenaan dit artikel: Foto-Rabe / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd