Veranderend klimaat kan leiden tot oorlogen

Nieuw onderzoek wijst erop dat een veranderend klimaat zeker kan leiden tot meer oorlogen en conflicten.

Alles wat met het klimaatverandering te maken heeft, is lastige materie. Klimaatverandering is een proces dat soms wel duizenden jaren in beslag kan nemen. Het trekken van conclusies omtrent een veranderend klimaat is dan ook lastig. Zo ook als het gaat om een verband tussen oorlog en klimaatverandering. Hoe kunnen we dat verband bevestigen of ontkrachten zonder dat we eerst honderden jaren gegevens moeten verzamelen?

El Niño
Onderzoekers bedachten er iets op. Er is namelijk een gebied op aarde waar het klimaat jaarlijks verandert. De ene keer is het heel warm. De andere keer weer heel koel of zeer vochtig. De onderzoekers gingen aan de slag met El Niño.

WIST U DAT…

…klimaatverandering ervoor zorgt dat dieren meer haast hebben?

Studie
De wetenschappers bestudeerden in totaal 234 conflicten die tussen 1950 en 2004 plaatsvonden en elk 25 levens of meer eisten. De conflicten vonden plaats tussen overheden en rebellen. Ze ontdekten dat de kans op conflicten in landen die worden geraakt door de gevolgen van El Niño twee keer zo groot is wanneer El Niño actief is. In landen die niet getroffen werden door El Niño bleef de kans op conflicten stabiel.

Historie
Volgens de onderzoekers laat het zien dat er een verband is tussen een veranderend weerbeeld en conflicten. En het is aannemelijk dat een veranderend weerbeeld door toedoen van een veranderend klimaat datzelfde resultaat heeft. De historie wijst erop dat de wetenschappers gelijk hebben. Zo ontstonden opvallend veel conflicten in tijden van droogte. Hoe een veranderend weerbeeld exact invloed uitoefent op volkeren blijft onduidelijk.

Overigens kan lang niet iedereen zich vinden in het aangetroffen verband. Sommige onderzoekers vinden het te simplistisch en stellen dat meer factoren een rol spelen. Maar het lijkt zeker geen kwaad te kunnen om als overheid in perioden van droogte, warmte of uitzonderlijk veel neerslag een vinger aan de pols te houden. Gewoon: voor de zekerheid.

De wetenschappers publiceerden hun resultaten in het blad Nature.

Bronmateriaal

"El Niño Events May Tip Nations to War" - Sciencemag.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Amanda Z (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd