Venetië blijft maar zakken

Wetenschappers dachten dat de stad redelijk stabiel was, maar nieuwe satellietbeelden laten iets anders zien: de stad zinkt nog steeds.

Uit de beelden blijkt dat de stad elk jaar ongeveer 2 millimeter zakt. Dat lijkt misschien weinig, maar u moet bedenken dat het water in Venetië ook elk jaar ongeveer 2 millimeter hoger komt te staan. En dan gaat het toch hard, zo concluderen de onderzoekers.

Absoluut en relatief
De onderzoekers baseren hun conclusies zoals gezegd op gegevens van satellieten. De gegevens bestreken de periode van 2000 tot 2010. Om een goed beeld te krijgen van de situatie gebruikten de onderzoekers zowel satellieten die met absolute metingen kwamen als satellieten met relatieve metingen (relatief ten opzichte van andere oriëntatiepunten).

Hoe kan Venetië zinken?

In eerste instantie leek de compacte stad en het oppompen van grondwater een belangrijke oorzaak te zijn. Met het laatste zijn de inwoners van Venetië inmiddels gestopt. Dat de stad nu nog steeds daalt, heeft dan ook puur natuurlijke oorzaken. De Adriatische plaat (waarop Venetië ligt) duikt onder de Apennijnen. Hierdoor zakt de stad en omgeving iets. En hoewel het maar om enkele millimeters per jaar gaat, merken de inwoners van Venetië dat toch. Zo zijn er regelmatig overstromingen.

Lagune van Venetië
Uit het onderzoek blijkt dat de stad zinkt. Datzelfde geldt voor de 117 eilandjes in de Lagune van Venetië. Eilandjes in het noordelijk deel van de lagune zinken gemiddeld zo’n 2 tot 3 millimeter per jaar. Het zuidelijke deel daalt nog ietsje harder, namelijk met 3 tot 4 millimeter per jaar.

Overhellen
Ook blijkt het gebied iets over te hellen, zo is binnenkort in het blad Geochemistry, Geophysics, Geosystems te lezen. Ongeveer één tot twee millimeter richting het oosten. Zo ligt het westelijk deel van de lagune – het deel waar Venetië ligt – ietsje hoger dan het oosten.

De resultaten komen voor velen ongetwijfeld als een verrassing. Eerdere onderzoeken wezen er namelijk op dat de stad niet langer zonk. Waarschijnlijk zaten die onderzoekers ernaast. Het is niet aannemelijk dat de stad toen stabiel was en nu weer is begonnen met zinken. Nu duidelijk is geworden dat de stad niet langer stabiel is, kunnen de nodige maatregelen worden genomen. Blijkbaar moet Venetië zich niet enkel zorgen maken over de stijging van de zeespiegel, maar ook over de daling van het land.

Bronmateriaal

"Venice Hasn't Stopped Sinking After All" - Scrippsnews.ucsd.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Saffron Blaze (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd