Vandaag is de aarde het verst van de zon verwijderd!

Om 22.11 uur vanavond (Nederlandse tijd) is de afstand tussen ons en de zon maar liefst 152,1 miljoen kilometer.

En daarmee is de afstand tussen de zon en de aarde groter dan op elk ander moment in het jaar. Astronomen duiden dat moment – of beter gezegd het punt in de baan van de aarde dat het verst van de zon vandaan staat – aan als aphelium.

De gemiddelde afstand tussen de zon en de aarde is 149.597.870 kilometer. Deze gemiddelde afstand tussen de zon en de aarde is gelijk aan 1 AU (Astronomische Eenheid).

De aarde bereikt het aphelium altijd in juli. Dat ene punt in de baan van de aarde staat tegenover het perihelium: het punt in de baan van de aarde dat het dichtst bij de zon staat. Dat punt bereikt de aarde elk jaar in januari. Dat de afstand tussen de aarde en de zon niet constant is, komt doordat de aarde niet in een perfect cirkelvormige baan rond de zon draait.

De baan van de aarde is ovaalvormig. Afbeelding: NOAA.

Die licht ovaalvormige baan van de aarde zorgt er niet alleen voor dat we vandaag het aphelium kunnen vieren. Deze baan is ook van invloed op de duur van de seizoenen. Omdat de aarde wanneer deze dichter bij de zon staat, sneller beweegt, duurt de winter op het noordelijk halfrond een paar dagen korter dan de zomer. Op het zuidelijk halfrond is de winter juist wat langer dan de zomer.

De aarde is niet de enige planeet in ons zonnestelsel met een licht ovaalvormige baan. Sterker nog: geen enkele planeet rond de zon volgt een perfect cirkelvormige baan. De baan van Venus komt het dichtst bij de perfecte cirkelvorm in de buurt. De baan van Mercurius wijkt het sterkst van een perfecte cirkelvorm af. Nemen we ook de dwergplaneten in ogenschouw dan wint Pluto het: de dwergplaneet heeft een baan die nog verder afwijkt van een perfecte cirkelvorm dan die van Mercurius.

Bronmateriaal

"" -

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd