Strengere regels voor dierenproeven

De Europese Unie heeft bepaald dat lidstaten de wetten omtrent dierenproeven strenger moeten maken. Alle lidstaten hebben twee jaar de tijd om hun eigen wetten aan te passen. Voortaan moeten laboratoria nationale autoriteiten om goedkeuring vragen voor de experimenten. En als er andere alternatieven zijn, moeten dieren buiten schot blijven.

Daarnaast mogen er ook geen tests meer worden uitgevoerd op grote apen zoals chimpansees en gorilla’s. Kleinere primaten zoals de makaken kunnen nog wel worden gebruikt. De lidstaten dienen ook regelmatig inspecties te houden en zo te controleren of laboratoria zich aan de regels houden.

Meerdere tests
Vanaf nu wordt de pijn die proefdieren ondergaan in categorieën ingedeeld. Zo kan voorkomen worden dat dieren herhaaldelijk aan dezelfde pijn worden blootgesteld. Vanaf nu mag een dier dat een zeer pijnlijke ingreep ondergaat, maar één keer voor testen worden gebruikt. Alleen experimenten die gemiddelde pijn of minder overlast bezorgen, mogen op één dier herhaald worden. Sommige organisaties hadden liever gezien dat een dier hoe dan ook slechts één proef ondergaat, maar zo ver ging de EU niet. De politici wilden duidelijk voorkomen dat er nog meer dieren nodig zijn om de proeven te doen.

Ontevreden
Men zou verwachten dat dierenrechtenorganisaties een gat in de lucht springen, maar het tegendeel is waar. De meeste organisaties hadden er veel meer van verwacht. Ze hadden bijvoorbeeld gehoopt dat primaten helemaal niet meer zouden mogen worden gebruikt. Ook was er een hoopje dat alle zeer pijnlijke experimenten op dieren verboden zouden worden.

Alzheimer
De nieuwe regels vervangen de wetten die in 1986 werden opgesteld en dat betekent dat ook de nieuwe lidstaten zich aan deze wetten moeten houden. De EU gaf zelf aan de wetten niet al te streng te willen maken, omdat de wetenschap in dat geval achterop zou kunnen raken. De politici lijken het erover eens te zijn dat onderzoek naar ziektes zoals Alzheimer tot op zekere hoogte belangrijker is dan het welzijn van de dieren.

Volgens de EU worden er in de lidstaten in totaal elk jaar zo’n twaalf miljoen proefdieren gebruikt. Dierenorganisaties hopen – ondanks de teleurstelling – dat andere landen zoals de VS het voorbeeld van de EU volgen en hun eigen wetten ook strenger maken.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd