Stadse Chinees is milieuvriendelijker

Mensen die in grote steden wonen, recyclen meer, zetten zich vaker vrijwillig in voor het milieu en vertonen meer ‘groen’ gedrag dan mensen in kleinere steden. Dat blijkt uit onderzoek. De wetenschappers baseren hun conclusies op een grootschalige studie onder Chinezen, maar benadrukken dat de resultaten wereldwijd effect hebben.

De onderzoekers bestudeerden 5000 Chinezen in diverse steden. De proefpersonen kregen vragen voorgelegd over hun gedrag met betrekking tot het milieu. Bijvoorbeeld: hoe vaak sorteer je je afval? Of: hoe vaak praat je met vrienden of familie over het milieu? Uit de studie blijkt dat mensen in grotere steden veel vaker met het milieu bezig zijn dan mensen in kleinere steden.

Geen elite
Er wordt vaak gesteld dat het milieu een agendapunt voor de elite is, maar dat blijkt niet uit het onderzoek. Inkomen bleek geen invloed te hebben op de tijd die mensen aan het milieu besteedden. Uit de studie blijkt wel dat vooral werknemers zich om het milieu bekommeren. De wetenschappers vermoeden dat dat vooral komt doordat werkgevers ze daarin stimuleren. Chinese bazen organiseren regelmatig groepsactiviteiten die het milieu goed doen. Bijvoorbeeld: met z’n allen bomen planten.

WIST U DAT…

…de woestijn steeds verder oprukt in China? Herstel kan wel 300 jaar duren.

Wereldwijd
Experts benadrukken dat het heel belangrijk is om te weten hoe en wanneer Chinezen zich om het milieu bekommeren. “China is het grootste land ter wereld,” vertelt onderzoeker Jianguo Liu. “Het had de afgelopen drie decennia de snelstgroeiende economie en de verstedelijking neemt rap toe.” Dat betekent dat China ook een vervuilend land is. Zo stoot het enorme hoeveelheden CO2 uit. “Alles wat in China gebeurt, tast ook de rest van de wereld aan.”

Door te kijken hoe Chinezen dat naderend onheil af proberen te wenden, kan misschien een methode gevonden worden om nog meer Chinezen zover te krijgen dat ze zich voor het milieu inzetten. Dat is niet alleen goed voor China, maar voor de hele wereld. Want vervuiling is niet aan grenzen gebonden, zo concluderen de onderzoekers.

Bronmateriaal

"Urbanites are greener" - News.discovery.com

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd