Sigarettenpeuken belemmeren de groei van planten

Voor het eerst is aangetoond dat sigarettenpeuken – het meest voorkomende afval op aarde – behoorlijk wat schade veroorzaken bij planten.

Planten groeien aanzienlijk minder goed als ze vergezeld worden door een sigarettenpeuk. Dat blijkt uit een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Ecotoxicology and Environmental Safety. Het is voor het eerst dat onderzoekers aantonen wat voor schade sigarettenpeuken kunnen aanrichten aan planten.

Filter
De meeste sigaretten hebben een filter gemaakt van een kunststof dat celluloseacetaat heet. Veel mensen gooien dit restant vaak gewoon op straat of in het water nadat de sigaret opgerookt is. Geschat wordt dat er elk jaar ongeveer 4,5 biljoen sigarettenpeuken op de grond worden gegooid, waardoor ze het meest voorkomende afval op aarde zijn. Engelse onderzoekers besloten op verschillende plekken in de stad Cambridge het aantal op de grond gegooide sigarettenpeuken te tellen. En op sommige plekken troffen ze maar liefst 128 afgedankte peuken per vierkante meter aan.

Planten
Al deze rondslingerende sigarettenpeuken hebben een niet al te beste invloed op de groei van planten, zo ontdekten de onderzoekers. In de studie richtte het team zich op twee verschillende soorten planten; raaigras en witte klaver. “Dit zijn belangrijke voedergewassen voor vee en worden ook vaak aangetroffen in steden,” legt hoofdauteur Danielle Green uit. “De planten ondersteunen de biodiversiteit, ook in stadsparken. Witte klaver is zelfs van ecologisch belang voor bestuivers en stikstoffixatie.”

Belemmeren
Het team toonde aan dat de ontkieming (het proces van groei en ontwikkeling) een stuk langzamer gaat als er ook een sigarettenpeuk in de buurt ligt. Zo belemmert het de groei met zo’n 10 procent bij grassen en zelfs met 27 procent bij klavers. Ook de lengte van de stengel wordt aangetast. De onderzoekers kwamen erachter dat de groei van de stengel met zo’n 13 procent bij grassen en 28 procent bij klavers wordt teruggeschroefd.

Links: witte klaver na 7 dagen met een stukje hout dat precies de vorm heeft van een sigaret. Rechts: witte klaver na zeven dagen met een sigarettenpeuk. Afbeelding: Jaime Da Silva Carvalho, Anglia Ruskin University (ARU)
Niet-gerookte sigaretten
Het maakt hierbij trouwens niet uit of de sigaret wel of niet opgerookt is. Filters van niet-gerookte sigaretten lijken namelijk bijna hetzelfde effect op de plantengroei teweeg te brengen als de restanten van gerookte sigaretten. Dit geeft aan dat de schade wordt aangericht door het filter zelf, zelfs zonder de extra gifstoffen die vrijkomen bij het verbranden van de tabak.

Invloed
“Ondanks dat sigarettenpeuken in veel parken en straten wereldwijd verspreid liggen, is onze studie de eerste die de impact van sigarettenpeuken op planten laat zien,” zegt hoofdauteur van de studie Danielle Green. “Veel rokers denken dat sigarettenfilters snel biologisch afbreekbaar zijn en beschouwen het daarom niet echt als afval. In werkelijkheid is het filter gemaakt van een soort kunststof dat jaren, zo niet tientallen jaren nodig heeft voordat het afgebroken wordt.”

Volgens de onderzoekers moet er meer bewustwording komen. “Het op de grond gooien van sigarettenpeuken lijkt een sociaal aanvaardbare vorm van afval te zijn,” gaat Green verder. “We moeten het bewustzijn verhogen dat de filters niet zomaar afgebroken worden en in plaats daarvan juist ernstige schade aan het milieu kunnen aanrichten.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd