Ook de koning van de jungle is bang

Nieuw onderzoek toont aan dat zelfs leeuwen wel eens bang zijn. En van die angst moeten we gebruikmaken, zo schrijven de wetenschappers.

Dat is te lezen in het blad Journal of Applied Ecology. De onderzoekers baseren hun conclusies op een onderzoek onder Afrikaanse leeuwen.

Leeuw
De bestudeerde leeuwen leven in Botswana. Hun leefgebied bestaat deels uit beschermd gebied. De rest van het leefgebied bestaat uit weiden waar vee van Afrikanen graast. In het beschermde gebied zijn niet altijd evenveel prooien voor de leeuw te vinden. Daarbuiten wel: er is namelijk altijd vee. Maar de leeuw kan buiten het beschermde gebied niet zo gemakkelijk jagen: mensen beschermen hun vee namelijk.

Vee
Met behulp van GPS hielden de onderzoekers de verrichtingen van de leeuwen in de gaten. Normaal gesproken volgen de leeuwen rondtrekkende dieren en grijpen zo af en toe een exemplaar uit de kudde. Maar het grootste deel van de onderzochte leeuwen koos voor een andere aanpak. Zij bleven bij de rand van het beschermde gebied hangen en grepen hun prooi wanneer er veel voorhanden was uit het beschermde gebied. Maar wanneer daar weinig te vinden was (omdat de prooien wegtrokken) nam de leeuw zijn toevlucht tot vee buiten het beschermde gebied.

WIST U DAT…

…leeuwen het vaakst na volle maan aanvallen?

Angst
Maar wat het meest opvallend was, was dat de leeuwen zich tijdens de jacht buiten het beschermde gebied sterk lieten leiden door de angst voor de mens. Zo bleven ze uit de buurt van plaatsen waar mensen de wacht hielden. Ook bezochten ze de gebieden het liefst wanneer de mensen het minst actief waren. Bovendien ging de jacht veel sneller: de leeuwen maakten haast om het gebied ook weer zo snel mogelijk te kunnen verlaten.

Risico
Het lijkt erop dat de leeuwen de kosten en de baten van zo’n risicovolle strooptocht tegenover elkaar zetten. En wanneer de baten het hoogst zijn (als er verder weinig te eten is) dan neemt de leeuw het risico. Pas wanneer er weinig wild voorhanden is, zal de leeuw dus vee aanvallen. En dat is informatie waar we iets mee kunnen, zo schrijven de onderzoekers. Zo zouden herders in perioden dat andere prooien van de leeuw weg trekken intensiever moeten surveilleren. Ze moeten inspelen op de angst van de leeuwen om conflicten tussen mensen en leeuwen te voorkomen. Bijvoorbeeld door dieren naar gebieden te halen waar leeuwen sowieso uit angst al niet komen (denk bijvoorbeeld aan de plaatsen waar de herders de wacht houden).

Dat laatste is zeker niet overbodig. Want tegenwoordig is de leeuw door allerlei zware wapens geen partij meer voor de mens. Tijdens dit onderzoek alleen al werden zo’n acht leeuwen gedood. En de leeuw behoort al tot de kwetsbare diersoorten.

Bronmateriaal

"Behavioural adjustments of a large carnivore to access secondary prey in a human-dominated landscape" - Wiley.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Todd Ryburn (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd