Onze uitstoot terugdringen is niet genoeg; Parijse klimaatdoelen alleen haalbaar als we CO2 uit de atmosfeer gaan halen

Het vereist de opbouw van een heel nieuwe industrie die zich richt op koolstofverwijdering en in korte tijd net zo groot moet worden als de olie- en gasindustrie.

Het plan om klimaatverandering aan te pakken is duidelijk: we moeten onze CO2-uitstoot drastisch verminderen. De omvang van het probleem is echter ontmoedigend. Om verdere opwarming van de aarde een halt toe te roepen, moet de wereldwijde CO2-uitstoot in 2030 zijn gehalveerd, voordat de uitstoot uiterlijk twintig jaar later tot nul is gedaald. Er is echter nog een lange weg te gaan, willen we daadwerkelijk in 2050 CO2-neutraal zijn. En dus is onze uitstoot terugdringen volgens onderzoekers verbonden aan het herverzekeringsbedrijf Swiss Re eigenlijk niet genoeg.

Afvangen
De onderzoekers pleiten in hun nieuwe studie dan ook voor een andere aanpak. Zo stellen ze dat we – naast het terugdringen van onze emissies – ook CO2 uit de atmosfeer moeten gaan afvangen en permanent moeten opslaan. Het behalen van de doelen uit het Parijse Klimaatakkoord vereist volgens de onderzoekers in en na 2050 tussen de 10 en 20 miljard ton negatieve emissies (het verwijderen van CO2 uit de lucht) per jaar. Dit kunnen we echter alleen bereiken als we deze tak van sport verder uitbouwen.

Olie- en gasindustrie
De onderzoekers stellen dat er een nieuwe industrie op poten moeten worden gezet die zich volledig richt op koolstofverwijdering. In korte tijd moet deze vervolgens net zo groot worden als de olie- en gasindustrie. “Het verwijderen van koolstof zal moeten evolueren naar een industrie met een waarde van meerdere biljoenen dollars,” stelt onderzoeker Christoph Nabholz. “Serieuze investeringen in deze opkomende industrie moeten nu beginnen. Als we klimaatverandering niet aanpakken, kan dit leiden tot een wereldwijde afname van het Bruto binnenlands product met maar liefst 18 procent. Geen actie is geen optie.”

Negatieve emissies
Het bereiken van 10 en 20 miljard ton negatieve emissies per jaar is echter een grote opgave. Om dit te bereiken moeten we onze ‘koolstofverwijderingscapaciteit’ de komende drie decennia jaarlijks met maar liefst 60 procent verhogen. Dit is een ongekende groei voor een nieuwe industrie. Hoe we CO2 uit de atmosfeer moeten onttrekken? De goedkoopste manier is door gebruik te maken van de kracht van de natuur, zo beschrijven de onderzoekers. Er kan bijvoorbeeld koolstof vastgelegd worden in bossen, drasland, oceanen en de bodem. Daarnaast zullen we ook technologische oplossingen in ogenschouw moeten gaan nemen. Er bestaan al verscheidende technische hulpmiddelen om CO2 uit de lucht te filteren en permanent op te slaan in rotslagen, diep onder de grond of in beton. Deze kosten liggen echter wel iets hoger dan de op de natuur gebaseerde oplossingen.

DAC-technologie
Eén van deze technologieën betreft de zogenoemde DAC-technologie. “Dit is een chemisch proces waarbij CO2 uit de omgevingslucht wordt onttrokken,” zo vertelde onderzoeker Ryan Hanna al eerder in een interview met scientias.nl. “Vervolgens wordt dit in pijpleidingen gepompt en in geologische reservoirs opgeslagen. Velen beschouwen deze technologie als een veelbelovende manier om CO2 uit de atmosfeer te verwijderen en tegelijkertijd de impact op het huidige landgebruik en de biodiversiteit te beperken. Andere methodes – zoals bio-energie – hebben in vergelijking substantieel grotere gevolgen voor het land en de biodiversiteit.”

De belangrijkste belemmering voor de toepassing van koolstofverwijdering is de economische levensvatbaarheid, zo stelt het onderzoeksteam. “Bij gebrek aan voldoende hoge koolstofprijzen of ander emissiebeleid zoals mandaten, is er weinig prikkel voor de samenleving om de emissies terug te dringen, laat staan deze af te vangen en op te slaan,” schrijven ze. “De particuliere sector kan de economische levensvatbaarheid wel verbeteren, bijvoorbeeld door risicovermindering, financiering en de aankoop van nieuwe technieken op het gebied van koolstofverwijdering.”

Al met al laten de onderzoekers met hun studie zien dat het afvangen en opslaan van CO2 een belangrijke rol kan spelen in onze strijd tegen klimaatverandering. Het moet echter wel parallel gebeuren aan – en niet in plaats van – massale inspanningen om de CO2-uitstoot terug te dringen. “We moeten allemaal ons best doen en de rest verwijderen,” zegt Mischa Repmann, specialist milieubeheer bij Swiss Re. “Met andere woorden: verminderen, verminderen, verminderen en tegelijkertijd de onvermijdelijke uitstoot in evenwicht brengen door middel van koolstofverwijdering. Laten we daarin zo duurzaam mogelijk gebruik maken van op de natuur gebaseerde oplossingen. Tegelijkertijd moeten we investeren in de meer schaalbare en duurzame technologische oplossingen – zoals directe luchtafvang – om de wereldwijde opwarming tegen te gaan.”

Bronmateriaal

"Paris climate targets not possible without a carbon removal industry the size of oil & gas" - Swiss Re Institute (via Scimex)

Afbeelding bovenaan dit artikel: Pexels

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd