Onderzoekers treffen cocaïne aan in zoetwatergarnaal

Britse rivieren blijken illegale drugs, pesticiden en chemicaliën te bevatten.

In rivieren kan van alles terechtkomen. Denk bijvoorbeeld aan menselijk afval dat linksom om rechtsom zijn weg naar het water vindt. In een nieuwe studie wilden onderzoekers er achter komen hoe gezond een aantal Britse rivieren nog zijn. En ze kwamen tot een verrassende ontdekking.

Verontreiniging
Het team verzamelde monsters uit vijf stroomgebieden en vijftien verschillende locaties in het graafschap Suffolk. Vervolgens werden de monsters getest. En uit de resultaten blijkt dat de rivieren rijk zijn aan verschillende chemicaliën, waaronder illegale drugs en pesticiden.

Garnalen
Deze verontreinigende stoffen komen vervolgens ook terecht in de dieren die in deze wateren leven. Denk bijvoorbeeld aan kleine zoetwatergarnaaltjes die in de rivieren vertoeven. Toen de onderzoekers deze diertjes aan een inspectie onderwierpen, troffen ze verrassend genoeg cocaïne aan in alle verzamelde monsters, waaronder de zoetwatervlokkreeft. Ook bleken andere illegale verdovende middelen – zoals ketamine – , pesticiden en farmaceutische producten wijdverspreid in de verzamelde garnalen aanwezig te zijn.

Milieu
Afval dat in de rivieren eindigt kan duizenden verschillende chemicaliën bevatten die het milieu kunnen schaden. “Hoewel de concentraties laag waren, vonden we wel stoffen die mogelijk een gevaar vormen voor het milieu,” zegt hoofdauteur Thomas Miller. “Het vaakst kwamen we illegale drugs zoals cocaïne en ketamine tegen, samen met het verboden pesticide fenuron.”

Het verbaasde de onderzoekers enigszins om in relatief grote mate illegale drugs in het wild aan te treffen. Ze pleiten er dan ook voor dat deze ‘onzichtbare’ vervuiling – naast klimaatverandering en microplastics – meer aandacht krijgt.

Bronmateriaal

"New study finds river wildlife contain cocaine, pharmaceuticals and pesticides" - King's College London

Afbeelding bovenaan dit artikel:

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd