Olifant hoort aan onze stem hoe oud en gevaarlijk we zijn

olifant

Olifanten kunnen ontzettend veel afleiden uit de stem van mensen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Zo kunnen ze aan stemmen horen tot welke bevolkingsgroep mensen behoren, of ze mannelijk of vrouwelijk, jong of oud zijn.

Dat hebben onderzoekers van de universiteit van Sussex ontdekt. Ze lieten Afrikaanse olifanten in een nationaal park in Kenia stemmen horen. Soms waren dat stemmen van de Masai. Soms de stemmen van de Kamba. De Masai komen regelmatig in conflict met de olifanten, bijvoorbeeld omdat ze het leefgebied van de olifanten gebruiken om hun vee te laten grazen of drinken. De Kamba zijn een groep landbouwers die eigenlijk geen bedreiging vormen voor de olifanten.

Defensief
Uit het onderzoek blijkt dat de olifanten bij het horen van de stem van een Masai veel defensiever gedrag vertoonden. Ze kropen tegen elkaar aan en begonnen hun neus de kost te geven. Opvallend genoeg reageerden de olifanten met name heel defensief wanneer ze stemmen van volwassen, mannelijke Masai hoorden. Op de stemmen van vrouwelijke Masai of jongetjes van de Masai reageerden ze aanzienlijk minder defensief. Het suggereert dat de olifanten aan stemmen niet alleen kunnen afleiden tot welke groep mensen behoren, maar ook hoe oud en van welk geslacht ze zijn.

WIST U DAT…

…olifanten elkaar knuffelen en troosten als het tegenzit?

Verschillende talen
En dat is indrukwekkend. “De menselijke taal is rijk aan akoestische aanwijzingen,” merkt onderzoeker Graeme Shannon op. “Het feit dat olifanten onderscheid kunnen maken tussen Masai- en Kamba-mannen die elk dezelfde zin in hun eigen taal zeggen, suggereert dat ze onderscheid kunnen maken tussen verschillende talen.” Hoe de olifanten die vaardigheid ontwikkelen, is onduidelijk. Mogelijk leren jonge olifanten het door hun oudere familieleden of de leidster van de groep na te doen.

Uit eerder onderzoek is al gebleken dat Afrikaanse olifanten angstiger reageren op de geur van kleding die de Masai dragen dan op de geur van kleding die de Kamba dragen. Ook reageren olifanten agressiever wanneer ze geconfronteerd worden met rode kleding die Masai-mannen doorgaans dragen. Dat ze ook in staat zijn om de stemmen van de twee groepen uit elkaar te houden, is waarschijnlijk heel voordelig voor de olifanten. Het stelt ze in staat om nog voordat ze de mensen in het zicht krijgen, al maatregelen te nemen om zich te beschermen. “Het herkennen van roofdieren en het beoordelen van de mate waarin zij een gevaar vormen is een cruciale vaardigheid voor veel wilde dieren,” stelt onderzoeker Karen McComb. “Menselijke roofdieren zijn daarbij een met name interessante uitdaging, omdat verschillende groepen mensen in totaal verschillende mate een gevaar kunnen vormen voor de dieren om hen heen.”

Bronmateriaal

"Elephants can detect human foes by their voice and language" - Sussex.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door puskar.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd