De aarde verandert en inktvissen vinden het heerlijk

Terwijl veel zeedieren vechten voor hun bestaan, gedijen inktvissen beter dan ooit. Hun aantallen zijn de laatste decennia flink toegenomen.

Wij mensen hebben de oceanen (misschien wel voorgoed) veranderd. We vervuilen ze, halen ze leeg en zorgen ervoor dat ze opwarmen en verzuren. Veel zeedieren hebben het dan ook moeilijk. Maar er is een groep die zich temidden van al die veranderingen meer dan goed weet te redden, zo schrijven onderzoekers in het blad Current Biology. Het aantal inktvissen is de laatste zes decennia overduidelijk toegenomen. Onderzoekers trekken die conclusie nadat ze keken hoeveel inktvissen er tussen 1953 en 2013 bijvoorbeeld tijdens steekproeven werden opgevist. Het onderzoek omvatte 35 verschillende soorten inktvissen afkomstig uit zes verschillende families. Uit het onderzoek bleek dat inktvissen van allerlei soorten het wereldwijd goed doen.

Consistentie
“De consistentie was de grootste verrassing,” stelt onderzoeker Zoë Doubleday. “Er is een grote variatie onder inktvissen en de grootte van populaties fluctueert enorm, zowel tussen als binnen soorten. Het feit dat we op lange termijn een consistente toename zien in diverse groepen inktvissen die op verschillende plaatsen – van poeltjes tot open oceanen – leven, is opmerkelijk.”

WIST JE DAT…

…recent onderzoek – heel verrassend – heeft aangetoond dat inktvissen een sociaal leven hebben?

Aanpassen
Al langer wordt gespeculeerd dat inktvissen gedijen bij de veranderingen in de oceanen. Die speculaties waren met name gebaseerd op observaties in de visserij. Dat inktvissen het nu ook werkelijk goed blijken te doen, is wellicht te verklaren door hun snelle groei, korte levensduur en zeer gevoelige fysiologie (levensprocessen, red.). Al deze factoren stellen de inktvissen mogelijk in staat om zich sneller dan andere zeedieren aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Gevolgen
Welke gevolgen de toename van het aantal inktvissen heeft, is minder duidelijk. Zo kan het zijn dat inktvissen – echte roofdieren – het leven van andere roofdieren lastiger maken doordat ze zoveel prooien opeisen. Grotere roofdieren die inktvissen eten, kunnen weer gebaat zijn bij hun toename.

Of de inktvissen het ook in de toekomst goed zullen blijven doen, is nog de vraag. Om die vraag te kunnen beantwoorden, moet nu eerst uitgezocht worden welke factoren aan de toename van het aantal inktvissen ten grondslag liggen. “Het is een lastige, maar belangrijke vraag om te beantwoorden, omdat deze ons nog meer kan vertellen over hoe menselijke activiteiten de oceaan veranderen.”

Bronmateriaal

"In changing oceans, cephalopods are booming" - Cell Press (via Eurekalert.org)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd