Nederlandse Staat verliest ‘klimaatzaak’ opnieuw en moet nu serieus aan de bak

Ook in hoger beroep krijgt actiegroep Urgenda gelijk: de Nederlandse Staat doet te weinig om ons tegen klimaatverandering te beschermen.

Een paar jaar geleden klaagde de organisatie Urgenda – samen met 900 mede-eisers – de Nederlandse staat aan. Urgenda vond namelijk dat de Nederlandse Staat te weinig deed om klimaatverandering tegen te gaan. De rechter gaf Urgenda daar in 2015 gelijk in en droeg de Nederlandse Staat op om de uitstoot van broeikasgassen voor 2020 met 25 te verminderen (ten opzichte van 1990). De Staat ging in beroep. Vergeefse moeite, zo is zojuist gebleken. Want ook in hoger beroep heeft Urgenda gelijk gekregen.

Bescherm de burgers
Urgenda stelde eerder al dat klimaatverandering een bedreiging vormt en het de plicht van de Staat is om de burger tegen die bedreiging te beschermen. En wel door de uitstoot terug te dringen. En snel ook. Want een reductie van minder dan 25% in 2020 zou volgens de organisatie in feite in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De rechter gaat daar ook in hoger beroep dus in mee.

Werk aan de winkel!
Het betekent dat de Nederlandse Staat aan de bak moet. De uitstoot van ons land is sinds 1990 met zo’n 13 procent gedaald. We zijn dus nog een eind verwijderd van die 25%-reductie en over iets meer dan twee jaar dient het jaar 2020 zich al aan. Grote vraag is natuurlijk hoe de Nederlandse Staat zo’n flinke reductie in twee jaar tijd gaat bewerkstelligen. Dat weten ze bij Urgenda ook niet goed. Zo heeft het kabinet – dat heel goed wist dat het hoger beroep nog alle kanten op kon gaan – onlangs aan eigenaren van kolencentrales laten weten dat ze tot 2025 of tot 2030 open konden blijven. “Aannemende dat dit geen minachting was voor de rechterlijke uitspraak, heeft het kabinet blijkbaar nog een reeks andere maatregelen om die 25% te halen, want tijdens de procedure heeft de Staat meermaals gesteld de 25% reductie te kunnen realiseren,” stelt Marjan Minnesma, namens Urgenda. Welke maatregelen dat zijn? Dat blijft in nevelen gehuld. Vaststaat dat de Nederlandse Staat in ieder geval weinig tijd heeft om de wonden te likken.

Dat gevoel van urgentie domineert deze week de politiek. Terwijl de rechter de Nederlandse Staat vandaag op zijn plek zet, werd er gisteren een speciaal klimaatrapport van het IPCC gepresenteerd. Het rapport onthult wat er moet gebeuren om de opwarming tot 1,5 graad te beperken en wat er gebeurt als we daarin niet slagen. Ook uit dat rapport bleek dat verstrekkende en snelle actie vereist is. Als er niets verandert, kan de aarde in 2040 namelijk al 1,5 graad warmer zijn dan in pre-industriële tijden het geval was en stevenen we af op een desastreuze opwarming van 3 tot 4 graden.

Bronmateriaal

Urgenda

Afbeelding bovenaan dit artikel: WilliamCho / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd