NASA’s nieuwste Marsrover gaat een krater op Mars bezoeken

De Mars 2020-rover zal landen in de Jezero-krater, zo heeft NASA bekend gemaakt.

“De landingsplek in de Jezero-krater biedt ons een geologisch gezien rijk terrein met landvormen die tot wel 3,6 miljard jaar oud zijn en mogelijk belangrijke vragen kunnen beantwoorden op het gebied van de evolutie van de planeet en astrobiologie,” aldus Thomas Zurbuchen, namens NASA. En daarmee is de locatie geknipt voor de Mars 2020-rover die niet alleen op zoek moet gaan naar aanwijzingen dat Mars ooit leefbaar is geweest, maar ook in staat is om sporen van voormalig of huidig leven op Mars te detecteren.

Een landingsplek kiezen
Al jaren denkt NASA na over een geschikte landingsplek voor de Mars 2020-rover. En tot voor kort waren er nog vier kandidaten, waaronder Columbia Hills, een gebied dat eerder door Marsrover Spirit is bezocht. Maar de Mars 2020-rover gaat niet bij Spirit op bezoek. En ook de gebieden Noordoost Syrtis en Midway (gelegen tussen de Jezero-krater en Noordoost Syrtis) vielen af.

Water
De Jezero-krater bevindt zich iets ten noorden van de Martiaanse evenaar. De krater is zo’n 45 kilometer groot. Aangenomen wordt dat deze ooit gevuld was met water dat door rivieren naar de krater werd gevoerd. Naast water zouden deze rivieren ook sedimenten van buiten de krater mee hebben gebracht. Door gesteentelagen in de krater te bestuderen, hopen onderzoekers dan ook niet alleen iets over de krater, maar ook over de omgeving te kunnen zeggen. Daarnaast sluiten wetenschappers niet uit dat in de krater naast water en sedimenten miljarden jaren geleden ook organische moleculen en andere sporen van voormalig microbieel leven zijn afgezet. En als ze er nog zijn, zou de Mars 2020-rover die op moeten kunnen sporen.

Landing
Wetenschappelijk gezien is de Jezero-krater zeker heel interessant. Maar heelhuids in de krater landen, wordt een hele opgave. Niet alleen bevinden zich nabij de krater een enorme rivierdelta en diverse kleinere kraters; in de krater is het ook allesbehalve veilig. Zo zijn er aan de oostkant heel wat keien te vinden en aan de westkant zijn kliffen te zien. Daarnaast zijn in de krater ook kuilen te vinden die gevuld zijn met los zand waarin de rover gemakkelijk vast kan komen zitten. Tot voor kort zou een ruimtevaartorganisatie zich niet zo snel aan zo’n landingsplek hebben gewaagd. Maar NASA denkt recent voldoende stappen te hebben gezet om deze landingsplek te kunnen bedwingen.

Gelukkig heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie nog even de tijd om die landing voor te bereiden. De rover zal pas in juli 2020 gelanceerd worden, om vervolgens in februari 2021 op Mars aan te komen.

Bronmateriaal

"NASA Announces Landing Site for Mars 2020 Rover" - NASA

Afbeelding bovenaan dit artikel: NASA / JPL / JHUAPL / MSSS / Brown University

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd