Meer zware aardbevingen bij volle maan?

Nieuw onderzoek suggereert dat de kans op een zware aardbeving groter is bij volle maan en nieuwe maan.

De maan en zon trekken met hun zwaartekracht aan de aarde. Wanneer het volle maan (of nieuwe maan) is, staan de aarde, maan en zon op één lijn en valt de aantrekkingskracht van de maan en zon dus samen. In feite wordt er dan extra hard aan de aarde getrokken. Je kun je voorstellen dat een breuk die al op slippen staat, wanneer de aantrekkingskracht van de maan en zon samenvallen net dat duwtje krijgt dat deze nodig heeft om in beweging te komen en een aardbeving te veroorzaken. Maar is dat ook zo? Dat hebben onderzoekers van de universiteit van Tokyo uitgezocht. Hun bevinden zijn te lezen in het blad Nature Geoscience.

Getijdenkracht
De onderzoekers richtten zich op de grote aardbevingen (5.5 op de Schaal van Richter en zwaarder) die de afgelopen twintig jaar hebben plaatsgevonden. Ze gingen voor elke aardbeving na hoe sterk de getijdenkrachten (die ontstaan doordat de zon en maan aan de aarde trekken) in de twee weken voorafgaand aan de beving waren.

WIST JE DAT…

…recent onderzoek suggereert dat de volle maan – in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt – geen invloed heeft op het gedrag van mensen?

Zware bevingen
Uit het onderzoek blijkt dat er een duidelijk verband is tussen getijdenkrachten en zware aardbevingen. Zo vond een groot deel van de zwaarste aardbevingen plaats rond nieuwe of volle maan. Tevens bleek de verhouding tussen het aantal zware en het aantal lichte aardbevingen te veranderen rondom volle of nieuwe maan: er vonden dan in verhouding meer zware bevingen plaats.

Kleine rol
Het is een interessant onderzoek dat suggereert dat getijdenkrachten van invloed kunnen zijn op het ontstaan van een aardbeving. Maar we moeten niet vergeten dat nog veel meer factoren daarbij een rol spelen. Tenslotte vallen ook lang niet alle zware aardbevingen in het onderzoek van de Japanners samen met volle of nieuwe maan. Volle maan of nieuwe maan is an sich dan ook zeker geen reden om een gebied waarin wel eens aardbevingen optreden, te vermijden, zo benadrukken deskundigen.

En toch is het Japanse onderzoek – als het door vervolgonderzoek onderschreven wordt – belangrijk. Want als we aardbevingen heel nauwkeurig willen kunnen voorspellen, moeten we alle factoren die aan het ontstaan van een beving bijdragen, kennen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd