Marsmaan Phobos lijkt toch geen gevangen genomen planetoïde te zijn

Nieuw onderzoek suggereert dat de maan meer met Mars gemeen heeft dan gedacht.

Marsmaan Phobos is de donkerste maan in ons zonnestelsel. En het duistere uiterlijk van de maan heeft er – samen met de ietwat vreemde vorm van Phobos – toe geleid dat veel onderzoekers vermoeden dat Phobos eigenlijk een planetoïde is, afkomstig uit de buitenste regionen van ons zonnestelsel. En toen deze planetoïde lang geleden naar het hart van ons zonnestelsel werd gekaatst, zou deze net iets te dicht bij Mars in de buurt zijn gekomen en door de zwaartekracht van de rode planeet zijn ingevangen. Hetzelfde zou gelden voor de eveneens donkere en ietwat misvormde Marsmaan Deimos. Er is echter één probleem met deze hypothese: afgaand op de banen waarin de manen rond Mars cirkelen, zou je absoluut niet geloven dat ze door de rode planeet zijn ingevangen.

Midden-infrarood
En dus hinken onderzoekers al jaren op twee gedachten. Een nieuw onderzoek poogt wat meer duidelijkheid te scheppen. En wel door – letterlijk – een nieuw licht op de zaak te werpen. De onderzoekers bestudeerden de maan Phobos in midden-infrarood. Vervolgens vergeleken ze het midden-infrarood-spectrum van Phobos met dat van een meteoriet die in 2000 in Brits-Columbia (Canada) neerplofte en waarvan vermoed wordt dat het een brokstuk is van een planetoïde. “Wij ontdekten dat de meteoriet op deze golflengten in niets lijkt op Phobos,” stelt onderzoeker Tim Glotch.

Marskorst
Sterker nog: het midden-infrarood-spectrum van Phobos heeft wel wat weg van dat van een veelvoorkomend vulkanisch gesteente, waar het grootste deel van de Martiaanse korst uit is opgebouwd. “Het doet ons geloven dat Phobos misschien wel een restant is van een inslag die vroeg in de geschiedenis van Mars heeft plaatsgevonden.”

Mix
De onderzoekers willen zeker niet beweren dat Phobos volledig uit Martiaans materiaal bestaat, maar het lijkt er wel op dat deze in ieder geval deels uit Martiaans materiaal is opgebouwd. Mogelijk is de maan een mix van puin afkomstig van Mars en puin afkomstig van het hemellichaam dat op Mars is ingeslagen.

Met het onderzoek is de discussie zeker niet ten einde. Pas als we materiaal afkomstig van Phobos kunnen analyseren, zullen we met zekerheid iets kunnen zeggen over hoe de maan is ontstaan. Het goede nieuws is dat er reeds concrete plannen liggen voor een missie naar Phobos. De Japanse ruimtevaartorganisatie wil in 2024 een sonde naar Phobos sturen. Het is de bedoeling dat tijdens de missie ook wat materiaal op Phobos wordt verzameld en naar de aarde wordt gebracht.

Bronmateriaal

"Martian moon may have come from impact on home planet, new study suggests" - American Geophysical Union

Afbeelding bovenaan dit artikel: G. Neukum (FU Berlin) et al. / Mars Express / DLR / ESA / Peter Masek

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd