Jonge apen kunnen hun emoties net zo goed bedwingen als jonge kinderen

bonobo

Nieuw onderzoek suggereert dat jonge apen – net als gezonde jonge kinderen – in staat zijn om hun emoties te managen. Alles wijst er dan ook op dat er grote overeenkomsten zijn tussen de emotionele ontwikkeling van kinderen en jonge apen.

De onderzoekers bestudeerden jonge bonobo’s in Afrika. Ze maakten videobeelden van de dieren en konden zo hun gedrag (en dan met name hun door emoties ingegeven gedrag) grondig analyseren. Ze keken niet alleen naar hoe de bonobo’s met hun eigen emoties omgingen, maar ook hoe de bonobo’s op de emoties van anderen reageerden. Die twee zaken bleken met elkaar samen te hangen. Bonobo’s die hun eigen emoties – bijvoorbeeld na het verliezen van een gevecht – snel weer te boven waren, leefden sterker met hun soortgenoten mee. Ze gaven bonobo’s die het moeilijk hadden kusjes, knuffelden ze of raakten ze aan.

Regelen
De manier waarop bonobo’s met hun eigen emoties omgaan, kan dus voorspellen hoe ze op de emoties van andere reageren. Dit suggereert dat ze hun emoties kunnen regelen. Heel concreet: ze kunnen heftige emoties temperen en voorkomen dat ze te opgewonden raken. En dat is belangrijk: het legt namelijk de grondslag voor een gezonde sociale ontwikkeling.

WIST U DAT…

…bonobo’s hun eten liever delen met een vreemde dan met een vriend?

Wezen
En dat geldt niet alleen voor apen. Ook gezonde en stabiele kinderen leren al op jonge leeftijd om hun emoties te ‘regelen’. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de band tussen ouders en kind daarbij van cruciaal belang is: het verklaart waarom wezen doorgaans moeite hebben om hun emoties in de hand te houden. Voor apen geldt hetzelfde, zo concluderen de onderzoekers. “In vergelijking met soortgenoten die door hun eigen moeder werden opgevoed hadden de wezen meer moeite om hun emotionele opwinding te controleren,” concludeert onderzoeker Zanna Clay. Deze wezen hebben lange tijd nodig om tegenslag te boven te komen, zo is te lezen in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences. “Ze zijn heel erg van slag en gillen minutenlang na een gevecht, ter vergelijking: jonge apen die door hun eigen moeder worden opgevoed stoppen na enkele seconden al met gillen.”

“De emoties van dieren zijn wetenschappelijk gezien lang taboe geweest,” legt onderzoeker Frans de Waal uit. En dat terwijl die emoties ons zoveel kunnen vertellen over die dieren en ons mensen. “Door te meten hoe mensapen hun droefheid en opwinding uiten en hoe ze daarmee omgaan, konden we bevestigen dat het efficiënt regelen van de emoties een belangrijk onderdeel van empathie is. Empathie stelt mensapen en mensen in staat om de droefheid van anderen tot zich te nemen zonder daar zelf heel droevig van te worden.”

Bronmateriaal

"Young Apes Manage Emotions Like Humans Do" - Emory Health Sciences (via Sciencedaily.com)
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Buckeye Beth (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd