Echte evolutie duurt één miljoen jaar

Soms gaat evolutie heel snel, maar echte evolutie, oftewel mutaties die van blijvende aard zijn, kosten veel meer tijd, zo blijkt.

Wetenschappers bestudeerden fossiele resten en achterhaalden zo evolutionaire veranderingen die heel veel tijd hadden gekost. Ook keken ze naar mutaties die in heel korte tijd (tien tot honderd jaar) bewerkstelligd waren.

Blijvertje
Ze ontdekten dat snelle veranderingen vaak geen blijvertjes waren en vaak enkel in kleine populaties optraden. Als voorbeeld noemen ze het feit dat wij mensen anno 2011 enkele centimeters langer zijn dan 200 jaar geleden het geval was. Dat betekent niet automatisch dat die mutatie voortzet en dat we over miljoenen jaren twee keer zo groot zijn.

Klimaatverandering

Nog een opvallende conclusie uit dit onderzoek is dat klimaatverandering niet de drijvende kracht achter evolutie zou zijn. Veel soorten zijn al jaren hetzelfde en zijn dus niet veranderd tijdens de verschillende klimaatveranderingen.

Tijdsbestek
“Snelle evolutie is duidelijk iets wat in een kort tijdsbestek, soms binnen enkele generaties plaatsvindt,” stelt onderzoeker Josef Uyeda. “Maar deze snelle veranderingen blijven niet altijd. Het zijn niet zomaar enkele toevallige genetische mutaties die de boel overnemen. Evolutionaire aanpassingen worden veroorzaakt door de kracht van natuurlijke selectie zoals veranderingen in het milieu, in voedsel en invloed van mensen en deze krachten moeten doorzetten en zich verspreiden wil de verandering blijven en zich voortzetten. Dat gaat langzamer en is zeldzamer dan gedacht.”

WIST U DAT…

Eén miljoen jaar
De onderzoekers bestudeerden meerdere soorten en ontdekten dat evolutie in principe altijd evenveel tijd kost. Wil een mutatie blijven dan heeft deze gemiddeld één miljoen jaar de tijd nodig om zich echt te settelen.

Het onderzoek biedt een verklaring voor de verschillende soorten evoluties die onderzoekers waarnemen. De volledige studie is terug te vinden in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd