Curiosity vernietigt mogelijk sporen van leven op Mars

  curiosity

  Marsrover Curiosity zoekt op Mars naar sporen van leven. Maar nieuw onderzoek suggereert voorzichtig dat de rover die niet zal vinden, omdat deze de sporen vernietigt alvorens deze ze kan detecteren.

  Curiosity verzamelt grond afkomstig van het oppervlak van Mars en analyseert dat, in de hoop organische moleculen aan te treffen. Wetenschappers hebben nu ontdekt dat de technieken die Curiosity voor deze analyse gebruikt de organische moleculen wel eens kunnen vernietigen nog voor deze gedetecteerd zijn. Dat is te lezen in het blad Astrobiology.

  Jarosiet
  De onderzoekers repliceerden de techniek die Marsrover Curiosity gebruikt om monsters te analyseren en lieten de techniek los op een combinatie van jarosiet en organische stoffen. Jarosiet is één van de mineralen waar Curiosity naar zoekt, omdat de aanwezigheid van dit mineraal erop kan wijzen dat Mars ooit leefbaar was.

  Organische moleculen

  Organische moleculen zijn de bouwstenen van leven. Ze bewijzen nog niet dat er leven op Mars was, maar kunnen wel aantonen dat de rode planeet over de ingrediënten voor leven zoals wij dat kennen, beschikt. Recent heeft Curiosity organische moleculen op Mars aangetroffen. Maar ook die vondst werd door de analyse aan boord van Curiosity beïnvloed.

  Warmte
  Curiosity analyseert door ‘flash-heating‘: warmtepulsen. Die pulsen zorgen ervoor dat jarosiet wordt afgebroken en plaatsmaakt voor zwaveldioxide en zuurstof, zo ontdekten de onderzoekers. De zuurstof vernietigt vervolgens de organische stoffen. Wanneer jarosiet aanwezig is in de door Curiosity verzamelde monsters zijn onderzoekers mogelijk niet in staat om dat te detecteren, omdat zowel de jarosiet als de organische stoffen door de warmtepulsen vernietigd worden.

  Geen overtuigend bewijs
  Tot op heden is het lastig gebleken om overtuigend bewijs te vinden dat aantoont dat organische moleculen op het oppervlak van Mars voorkomen. En dat is best vreemd. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat kometen, meteorieten en interplanetair stof die organische moleculen op het oppervlak van Mars moeten hebben afgezet. Dit onderzoek kan mogelijk verklaren waarom we die organische moleculen maar moeilijk vinden kunnen. Het biedt bovendien handvaten voor toekomstige Marsrovers.

  Overigens benadrukken de onderzoekers dat ze niet willen beweren dat Curiosity niet in staat is om organische moleculen op te sporen. Niet alle sulfaten zijn zoals jarosiet en reageren met de organische moleculen wanneer ze verhit worden. En zelfs als er in de monsters jarosiet en organische moleculen aanwezig zijn en die organische moleculen tijdens de analyse door jarosiet vernietigd worden, kunnen we hun bestaan nog bewijzen. Curiosity zou dan een toename in de hoeveelheid koolstofdioxide kunnen waarnemen die erop wijst dat organisch materiaal aanwezig is en door verhitting wordt afgebroken.

  Bronmateriaal

  "Scientists identify mineral that destroys organic compounds, with implications for Mars Curiosity Mission" - Imperial College London (via Sciencedaily.com)
  De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door NASA / JPL-Caltech.

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd