Bioplastic is niet zo groen

Plastic gemaakt van planten: het klinkt heel milieubewust. Maar de productie van dit bioplastic is een stuk minder groen dan producenten ons willen doen geloven. Dat schrijven onderzoekers in het blad Environmental Science & Technology. Eerder bleek ook al dat biobrandstof voor meer CO2-uitstoot zorgt dan de reguliere brandstoffen. Wordt de ‘groene sector’ ontmanteld?

“Onze grootste zorg is dat producten die gemaakt worden van planten een groen stempel krijgen, omdat ze voortkomen uit biomassa,” vertelt onderzoeker Amy Landis. “Het is niet waar dat ze dan automatisch duurzaam zijn. Dat het om planten gaat, wil nog niet zeggen dat het groen is.”

Productieproces
De onderzoekers bestudeerden het productieproces van verschillende soorten plastic en keken welke invloed dit had op onze omgeving. Gewoon plastic wordt bijvoorbeeld gemaakt door olie te bewerken. Dat proces kost veel energie en heeft een grote invloed op het milieu. Maar bioplastic vergt ook veel energie en chemische stoffen om de planten te doen groeien.

Zorgen
Uit de studie blijkt dat gewoon plastic een grotere invloed heeft op de klimaatverandering. Maar bioplastic is ook een zorgenkindje. Zo heeft deze plasticsoort eutrofiëring tot gevolg. Dat betekent dat een overmaat aan voedingsstoffen (via de mest) in de natuur terechtkomt en ervoor zorgt dat bepaalde soorten gaan woekeren en anderen het onderspit delven. Ook brengt bioplastic (wederom via de mest) meer vervuilende en kankerverwekkende stoffen in omloop.

WIST U DAT…

…onderzoekers onlangs een bacterie trainden om bioplastic uit GFT te maken?

Problemen
“Ik wil niet dat mensen het idee krijgen dat biopolymeren slecht zijn. Het probleem is alleen dat bioplastic problemen met zich meebrengt.” Landis benadrukt dat wetenschappers hard werken aan een oplossing. In de toekomst zouden andere gewassen, die minder meststoffen nodig hebben, gebruikt kunnen worden om bioplastic te produceren.

Dood
De onderzoekers hielden in hun studie geen rekening met ‘het leven na de dood’ van plastic. Zo zijn bepaalde soorten helemaal afbreekbaar en dat is dan weer goed voor het milieu. Andere soorten kunnen worden hergebruikt en scoren daarmee weer puntjes.

Volgens de onderzoekers heeft polypropyleen de kleinste invloed op de omgeving. PVC en PET deden het het slechtst. Bioplastic eindigde als vierde in de lijst.

Bronmateriaal

"Bioplastics not so green" - News.discovery.com

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd