Bijna alle soepschildpadden zijn tegen 2100 van het vrouwelijk geslacht

Mannetjes delven het onderspit door klimaatverandering.

Het geslacht van soepschildpadden wordt niet zoals bij de meeste dieren genetisch bepaald. Daarvoor in de plaats kennen soepschildpadden een zogenaamde temperatuurafhankelijke geslachtsbepaling. Dit houdt in dat het geslacht van een jong afhankelijk is van de omgevingstemperatuur waarin het embryo zich ontwikkelt. Bij een temperatuur van 29 graden Celsius of hoger, worden er alleen vrouwtjes geboren. Bij een lagere temperatuur komen er mannetjes uit het ei.

Vrouwtjes
Uit een nieuw onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Global Change Biology, blijkt dat door de stijgende temperaturen er in de toekomst meer vrouwtjes geboren zullen worden. Zo denken de onderzoekers dat tegen 2100 tot wel 93 procent van de jonge soepschildpadden vrouwelijk zullen zijn. Op dit moment is al iets meer dan de helft (52%) van de soepschildpadden van het vrouwelijke geslacht.

Klimaatmodellen
De onderzoekers baseren zich op klimaatmodellen van het IPCC. In de studie namen ze de populatie soepschildpadden in Guinee-Bissau in West-Afrika onder de loep. Hoewel de cijfers specifiek op deze onderzoekslocatie slaan, zeggen de onderzoekers dat ze wereldwijd een vergelijkbaar beeld verwachten. En dat is op dit moment in het Great Barrier Reef al goed te zien. Uit een voorgaande studie blijkt namelijk dat 99,1 procent van de noordelijke populatie soepschildpadden in het Great Barrier Reef vrouwtjes zijn. Onder de jongvolwassen soepschildpadden uit diezelfde populatie is maar liefst 99,8 procent vrouw. En ook dit brengen onderzoekers in verband met klimaatverandering.

Nesten
Aanvankelijk zal de toename van de vrouwtjes leiden tot meer nestende schildpadden. En dit leidt weer tot een groter groeiende populatie. Maar toch loopt het verhaal waarschijnlijk niet goed voor de soepschildpadden af. “Hoewel de stijgende temperaturen leiden tot meer vrouwelijke jongen – tussen de 32% en 63% meer nestende vrouwtjes tegen het jaar 2120 – zal de sterfte van de eieren ook hoger zijn door de warmere omstandigheden,” legt onderzoeker Rita Patricio uit. “Als de temperaturen blijven stijgen, wordt het onmogelijk voor ongeboren schildpadjes om te overleven.”

Orkaan Walaka

Afgelopen oktober veegde de orkaan Walaka het complete eiland East Island in Hawaii van de kaart. Een grote ramp voor de soepschildpad, aangezien 96 procent van de soepschildpadden van Hawaii op dit eilandje nestelden. Door klimaatverandering denken onderzoekers dat dit soort voorvallen in de toekomst meer zullen voorkomen.

Zeespiegelstijging
Ook door de stijgende zeespiegel komen de broedplekken van de soepschildpadden in gevaar. Zo berekenden de onderzoekers dat tussen de 33% en 43% van de huidige broedgebieden als gevolg van zeespiegelstijging onder water komen te staan. Hoewel ook de stranden zullen opschuiven, kunnen schildpadden toch niet simpelweg meer naar het binnenland trekken. “De schildpadden die we bestudeerden nestelen op het kleine eiland Poilão,” zegt Patricio. “Hier kunnen stranden op een gegeven moment dus niet verder opschuiven. Ook op andere plekken kunnen natuurlijke barrières of menselijke bouwwerken ervoor zorgen dat stranden niet verder landinwaarts trekken.”

De Bissagoseilanden zijn de belangrijkste broedplekken voor de groene soepschildpad in Afrika en daarnaast de belangrijkste broedplaats voor de soort in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Gelukkig is er ook nog een beetje goed nieuws. “Onze resultaten suggereren dat de populatie op deze eilanden tot 2100 de gevolgen van klimaatverandering aan kan,” zegt Patricio. “Koelere temperaturen in bijvoorbeeld schaduwrijke gebieden zullen nog mannetjes voort kunnen brengen.” Hoe de soort het er na 2100 vanaf brengt, is op dit moment nog in het ongewisse. Dat de groene soepschildpad namelijk geconfronteerd gaat worden met problemen als gevolg van verlies van leefgebied en toenemende temperaturen, is zeker.

Bronmateriaal

"Warming warning over turtle feminisation" - University of Exeter

Afbeelding bovenaan dit artikel: skeeze / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd