Arctisch zee-ijs bereikt minimale omvang, maar breekt geen record

Toch ligt er zo’n 1,63 miljoen km2 minder zee-ijs dan we gemiddeld tussen 1981 en 2010 aan het eind van de zomer zagen.

Het zee-ijs minimum van 2018 is een feit. Op 19 en 23 september bereikte het zee-ijs in het Noordpoolgebied een minimale omvang van 4,59 miljoen km2. Dit is ongeveer gelijk met de minimale omvang in de jaren 2008 en 2010.

Records
Het zee-ijsminimum van 2018 gaat de boeken in als het op zes na kleinste ijsminimum in bijna 40 jaar tijd. De satellieten zagen slechts vijf keer eerder meer zee-ijs op de Noordpool verpulveren. Zo sluit 2018 zich aan achter 2012 (laagste), 2016 en 2007 (op een na laagste), 2011 (vierde laagste), en 2015 (vijfde laagste). Opvallend hierbij is dat de twaalf laagste minima zich allemaal hebben voorgedaan in de afgelopen twaalf jaar. In 2012 werd de kleinste minimale omvang ooit gemeten. Zo lag er destijds slechts 3,39 miljoen km2 zee-ijs. Dit jaar zagen onderzoekers gelukkig zo’n 1,20 miljoen km2 zee-ijs meer liggen in het Arctische gebied dan toen.

Hier zie je de omvang van het zee-ijs in verschillende maanden en jaren. De blauwe lijn staat voor het jaar 2018. Afbeelding: NSIDC

De datum
Het zee-ijs minimum werd dit jaar een paar dagen later in september bereikt dan in eerdere jaren. Normaal gesproken noteren de onderzoekers de minimale omvang zo rond 14 september. Maar dit jaar moesten ze vijf en negen dagen langer wachten voordat ze het jaarlijkse minimum konden opschrijven. De minimumdatum van 23 september van dit jaar is dan ook een van de laatste data ooit. De reden waarom het dit jaar wat later viel lijkt te maken te hebben met een zuidelijke wind uit de Oost-Siberische Zee, die warme lucht het gebied in blies.

Fluctuaties
De omvang van het zee-ijs in het Arctische gebied is constant in beweging. Zo neemt het gedurende de winter toe en bereikt aan het einde van de winter een maximum. Vervolgens, als de zomer aanbreekt, begint het zee-ijs te smelten, om aan het einde van de zomer – in september – een minimum te bereiken. Sinds 1979 zien onderzoekers het zee-ijsminimum afnemen: de hoeveelheid zee-ijs die aan het eind van de Arctische zomer overblijft, wordt steeds kleiner.

Of het zee-ijs in het Noordpoolgebied nog verder gaat smelten, valt op dit moment nog even te bezien. Zo zou een veranderende wind, of smeltingen later in het seizoen de minimale omvang nog kunnen veranderen. De onderzoekers houden dan ook nog even een slag om de arm. In oktober zullen ze een volledige analyse van het smeltseizoen uitbrengen.

Bronmateriaal

"Arctic sea ice extent arrives at its minimum" - National Snow and Ice Data Center

Afbeelding bovenaan dit artikel:

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd