‘Zeventien diersoorten in gevaar door smeltend zee-ijs’

Een noodkreet uit de Verenigde Staten. Volgens het Amerikaanse Centrum voor Biologische Diversiteit (CBD) dreigen zeventien diersoorten op de noordpool uit te sterven. Onder hen bevinden zich de ijsbeer, poolvos, diverse walvissen en het rendier. Hun moeilijkheden hebben alles te maken met het steeds schaarser wordende zee-ijs.

In 2007 begonnen wetenschappers de hoeveelheid zeeijs op de noordpool te meten en anno 2010 was er nog nooit zo weinig van. Wetenschappers voorspellen dat de regio binnen tien jaar grotendeels zee-ijsvrij zal zijn.

Voedsel
Dat smeltproces verloopt echter niet zonder slag of stoot. “De ijsbeer is het bekendste slachtoffer van het snelle smeltproces op de noordpool,” vertelt bioloog Shaye Wolf. “Maar als we de vervuilende broeikasgassen geen halt toeroepen, zullen nog veel meer wezens uitsterven. Sommige soorten op de noordpool hebben al veel sterfgevallen meegemaakt en de populatie neemt af door het verlies van belangrijke gebieden en voedselbronnen. Anderen krijgen te maken met extreem weer of staan onder druk van roofdieren die zich naar het noorden bewegen.”

Olie
Het CBD maakt zich niet alleen druk om het smelten van het zeeijs. Ook de plannen om in dit gebied naar olie te boren, zijn niet in goede aarde gevallen. De dieren lijken de onrust die de mens met zich meebrengt juist in deze tijd niet te kunnen gebruiken.

IJsbeer
Naar schatting hebben acht van de negentien ijsbeerpopulaties het moeilijk. Ze kunnen geen voedsel vinden voor zichzelf of hun jongen, doordat het gebied waar ze kunnen jagen steeds kleiner wordt. Klimaatsceptici lachen erom. Volgens hen doet de ijsbeer het daar misschien slecht, maar leeft het dier in andere gebieden weer op. De onderzoekers laten zich daar niet over uit en concluderen alleen dat de ijsbeer het in dit gebied heel moeilijk heeft.

En de ijsbeer is dus niet de enige. Uit het onderzoek is een lijst met zeventien diersoorten gekomen. Alle zeventien worden ze met uitsterven bedreigd. Op de lijst staan onder anderen de poolvos, ijsbeer, walrus, Thecosomata (een soort zeeslak), rendier, enkele soorten zeevogels en muskusos.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd