Zeespiegel stijgt ook als we de Parijse klimaatdoelen halen zeker 70 centimeter

We zijn al te ver heen om zeespiegelstijging tegen te houden.

Met het klimaatakkoord van Parijs zijn landen wereldwijd (oké, op eentje na dan) overeengekomen dat ze alles in het werk zullen stellen om de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius te beperken en zelfs te zullen proberen om de opwarming niet boven de 1,5 graad uit te laten komen. Een nobel streven. Maar wat betekent dat voor de dreigende zeespiegelstijging: één van de bekendste gevolgen van de opwarming van de aarde? Dat hebben onderzoekers nu uitgezocht. Hun bevindingen zijn zojuist verschenen in het blad Nature Communications en weinig optimistisch.

Zeker 70 centimeter
Zelfs als het ons lukt om de Parijse klimaatdoelen te handhaven, zal de zeespiegel flink stijgen. Tegen het jaar 2300 zal deze naar verwachting tussen de 0,7 en 1,2 meter hoger liggen dan nu het geval is, zo voorspellen de onderzoekers. Ze gaan er dan wel vanuit dat er in die gehele periode tot het jaar 2300 niet meer CO2 wordt uitgestoten dan door natuurlijke processen uit de lucht kan worden gehaald. Daarnaast moeten ze nog een andere belangrijke kanttekening plaatsen: waarschijnlijk gaat de zeespiegelstijging na het jaar 2300 nog door, waardoor deze op nog langere termijn nog hoger kan uitvallen.

Over de grote marge
Wat natuurlijk opvalt, is de flinke marge die de onderzoekers pakken: het gat tussen de voorspelde 70 en 120 centimeter is groot. Maar dat is goed te verklaren. De uiteindelijke zeespiegelstijging zal in grote mate namelijk afhangen van de acties die we gaan nemen om de klimaatdoelen te behalen en het moment waarop we dat gaan doen. En dat alles is nog in nevelen gehuld; landen hebben wel beloofd de opwarming te beperken, maar het is nog niet gelukt om die plannen op internationaal niveau handen en voeten te geven. De onderzoekers hebben noodgedwongen dan ook verschillende scenario’s onderzocht en dat resulteert vanzelfsprekend in uiteenlopende uitkomsten.

Haast
Wat verder duidelijk naar voren komt uit het onderzoek, is dat haast geboden is. Onze emissies moeten spoedig hun piek bereiken, zo stellen de onderzoekers. Want na 2020 geldt: met elke vijf jaar die we deze piek in emissies voor ons uitschuiven, neemt de voor het jaar 2300 voorspelde zeespiegelstijging zo’n 20 centimeter toe. Je zou dan ook kunnen concluderen dat de uitstoot in de komende decennia een enorme impact gaat hebben op de zeespiegel in de komende eeuwen.

Het is een duidelijke waarschuwing aan het adres van de politici die in november naar Katowice (Polen) zullen afreizen voor een nieuwe klimaattop. Tijdens deze klimaattop moet het Parijse klimaatakkoord (dat al in 2015 werd gesloten) eindelijk wat concreter worden. “Dit is precies het type onderzoek waar mensen van moeten horen,” vindt klimaatonderzoeker Pete Strutton, niet betrokken bij de studie. “We moeten ons realiseren dat klimaatverandering plaatsvindt. Zelfs als we vandaag onze uitstoot stilleggen, zullen de effecten van onze eerdere uitstoot nog eeuwenlang gevoeld worden en elk jaar waarin we geen actie ondernemen heeft consequenties voor de toekomst.”

Bronmateriaal

"Committed sea-level rise under the Paris Agreement and the legacy of delayed mitigation action" - Nature Communication

Afbeelding bovenaan dit artikel: Pexels / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd