Voor pups is geeuwen nog niet besmettelijk

Geeuwen is besmettelijk: als een ander het doet, doet u het waarschijnlijk kort daarna ook. Zelf voor honden geldt dat: zij geeuwen graag met u mee. Tenzij ze pup zijn, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Onder de zeven maanden blijken honden immuun voor het anders zo besmettelijke geeuwen.

Dat schrijven wetenschappers van de Lund Universiteit in het blad Animal Cognition. Ze baseren hun conclusie op experimenten.

Experiment
De onderzoekers verzamelden 35 honden die tussen de vier en veertien maanden oud waren. De honden werden in een ruimte gezet met een mens en kregen alle aandacht: ze werden geknuffeld, er werd gespeeld, enzovoort. Tijdens het spelen en knuffelen geeuwde de persoon zo af en toe. De wetenschappers keken toe om te achterhalen of de honden daarop reageerden.

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat honden inderdaad regelmatig meegeeuwden. Maar dat gold niet voor de pups: honden onder de zeven maanden oud, geeuwden nooit mee. Dat is in lijn met experimenten die eerder met mensen zijn uitgevoerd. Hieruit bleek dat kinderen onder de vier jaar niet met anderen meegeeuwen. Maar zodra ze ouder zijn dan vier, gaan ze dat wel doen.

Meer weten…

…over de geeuw en het verhaal erachter? Even doorklikken dan!

Empathie
Hoe is dat te verklaren? Hoewel geeuwen nog altijd in verband wordt gebracht met vermoeidheid, zijn wetenschappers het er wel over eens dat het ook een sociale functie heeft. Zo blijkt uit eerdere onderzoeken dat uit de mate waarin we met andere mensen meegeeuwen kan worden afgeleid in hoeverre we met deze mensen meeleven. Het draait dus ook om empathie. Maar om empathisch te zijn, moeten we in staat zijn om de emoties van anderen af te lezen en dat is nog best lastig. Onderzoekers vermoeden dan ook dat dat verklaart waarom kinderen pas op latere leeftijd met anderen mee gaan geeuwen.

Jonge honden
Dit nieuwe onderzoek wijst erop dat ook honden empathie moeten ontwikkelen en dat ze dat vrij langzaam doen. Die theorie wordt onderschreven door het feit dat het ietsje langer duurt voor jongere honden mee gaan geeuwen: oudere honden geeuwen veel sneller mee.

Uit eerder onderzoek met mensen is ook gebleken dat mensen sneller meegeeuwen met mensen waar ze zich nauw bij betrokken voelen. Bijvoorbeeld familie of hele goede vrienden. De onderzoekers achterhaalden of dat ook voor de honden gold door een vreemde en het eigen baasje te laten geeuwen en te kijken hoe de honden reageerden. De jonge honden bleken niet vaker mee te geeuwen met hun baas. En wederom is dat een overeenkomst met jonge kinderen: ook zij geeuwen – in tegenstelling tot volwassenen – niet sneller mee met iemand waar ze een hechte band mee hebben. Het wijst erop dat ook dat iets is wat pas later ontstaat.

Bronmateriaal

"Dogs, like humans, show a gradual development of susceptibility to contagious yawning" - Lunduniversity.lu.se
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Sander Spek (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd