Omurawalvis voor het eerst in het wild bestudeerd

omura

Voor de kust van Madagaskar bestudeerden onderzoekers een walvis waar we eigenlijk nog helemaal niets van weten.

Jarenlang werd de Omurawalvis ten onrechte aangezien voor de Brydevinvis. Pas in 2003 toonde genetisch onderzoek aan dat de Omurawalvis echt een andere soort was. Maar die soort was eigenlijk nog nooit in het wild bestudeerd en dus wisten we er ook bijna niets van. Een nieuw onderzoek brengt daar nu verandering in. Wetenschappers hebben de walvissen voor de kust van Madagaskar bestudeerd en onder meer hun jacht en vocale gedrag in kaart gebracht.

Weinig gezien

Door de jaren heen hebben mensen de Omurawalvis maar enkele keren gezien en nooit kon dat bevestigd worden. Dat de walvis zo moeilijk te zien is, komt onder meer doordat deze vrij klein is (tussen de 10 en 12 meter).

Het onderzoek
Gedurende twee jaar bestudeerden de onderzoekers 44 groepen Omurawalvissen. Ook verzamelden ze huidmonsters van 18 volwassen walvissen. Aan de hand van die biopties kon worden vastgesteld dat het echt om Omurawalvissen ging. Ook werden vier moeders met kalveren bestudeerd en werden de kreten van de walvissen opgenomen. Het lijkt erop dat die kreten een rol spelen bij de voortplanting, zo schrijven de onderzoekers in hun paper.

Madagaskar
Wat verrassend is, is dat de onderzoekers juist voor de kust van Madagaskar Omurawalvissen aantroffen. “De weinige informatie die we hebben over hun leefgebied suggereerde dat ze niet in dit deel van de Indische Oceaan leefden,” vertelt onderzoeker Salvatore Cerchio.

Hoewel het onderzoek ons ietsje meer verteld over de Omurawalvis, blijven er ook veel vragen. Zo is nog altijd onbekend of de soort uit heel veel individuen bestaat of misschien zelfs bedreigd wordt. De populatie voor de kust van Madagaskar lijkt klein te zijn, vrij geïsoleerd te leven en een beperkte genetische diversiteit te hebben. Dat maakt de populatie kwetsbaar. Meer onderzoek naar Omurawalvissen in dit gebied en in andere gebieden moet meer inzicht geven in hoe de soort er nu werkelijk voor staat.

Bronmateriaal

"New Study Provides First Field Observations of Rare Omura's Whales" - WHOI.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Salvatore Cerchio.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd