Grote witte haai ernstig bedreigd

De grote witte haai heeft een een grote kans om binnenkort van de aardbodem te verdwijnen. Dat blijkt uit onderzoek van de Stanford University. Wereldwijd zijn minder dan 3500 exemplaren nog in leven. En dat is een verrassing, want onderzoekers dachten dat de haai zich wel kon handhaven; het dier werd regelmatig wereldwijd gespot.

Het onderzoek van de universiteit laat echter iets anders zien. De haaien die wereldwijd van tijd tot tijd gezien werden, bleken telkens dezelfde exemplaren te zijn. En dan wordt de spoeling wel erg dun.

Menseneter
Niet iedereen is daar echter even rouwig om. “Sommige mensen zeggen: het maakt mij niet uit, ze eten mensen,” vertelt wetenschapper Ronald O’Dor van de organisatie Census of Marine Life. “Maar ik denk dat we hen een te kleine ruimte geven om in te leven.” Volgens hem kunnen de haaien prima naast de mens leven en vormen de maatregelen die in Australië genomen zijn een mooi voorbeeld daarvan. “De Australiërs hebben een systeem waarbij ze een zender op de grote witte haai plaatsen en op het strand staan ontvangers. Als een grote witte haai de baai in komt, telefoneert de ontvanger automatisch naar de betreffende persoon op het strand.”

Mobiel
De onderzoekers van de universiteit volgden de haaien door onder meer gebruik te maken van de satellieten. “Mensen zien een grote witte haai bij de kust van Zuid-Californië en een andere honderden kilometers verder. We begrijpen nu dat ze (de haaien, red.) mobieler zijn dan we dachten en dat het eigenlijk dezelfde haai is die op verschillende plaatsen opduikt.”

90 procent
Door de foute veronderstelling is het aantal haaien in de 20 minuten tijd die nodig was om de resultaten te analyseren met 90 procent gedaald. De afname van hun aantal wordt veroorzaakt door illegaal vissen. De dieren komen in aanraking met de boten of raken verstrikt in de netten.

“Kortgeleden dachten mensen nog dat haaien slecht waren en dat we ons niet hoefden te haasten om de grote witte haai te redden. Nu beginnen mensen te begrijpen dat ze zeldzaam en prachtig zijn.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd