Zwangerschap verandert de structuur van het vrouwenbrein

Het is nu bewezen: een zwangerschap verandert het brein. En die veranderingen houden zeker twee jaar stand.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek, verschenen in het blad Nature Neuroscience. De onderzoekers bestudeerden de structuur van het brein van 25 vrouwen voor ze zwanger werden en nadat ze bevallen waren van hun eerste kindje. Vervolgens vergeleken ze de structuur van het brein van deze vrouwen met de structuur van het brein van 19 mannen die voor het eerst vader werden, 17 mannen zonder kinderen en 20 vrouwen die nog nooit bevallen waren.

Verandering
Uit het onderzoek blijkt dat het brein van de zwangere vrouwen veranderde. Zo nam de grijze stof in de hersengebieden die in verband worden gebracht met Theory of Mind (ToM) af. ToM is het vermogen om je in anderen te verplaatsen en je te realiseren dat anderen andere opvattingen, verlangens en emoties kunnen hebben.

Twee jaar
De onderzoekers bestudeerden het brein van de vrouwen die voor het eerst moeder waren geworden ook na de bevalling nog eens. Zo ontdekten ze dat de structurele veranderingen zeker tot twee jaar na de bevalling standhouden. De hippocampus – het deel van het brein dat in verband wordt gebracht met het geheugen – vormt hierop een uitzondering. De afname van de grijze stof in dit deel van het brein wordt binnen twee jaar na de bevalling deels teruggedraaid. “Onze gegevens bewijzen voor het eerst dat zwangerschap langdurige veranderingen in het brein van een vrouw veroorzaakt,” zo schrijven de onderzoekers.

Hersenactiviteit
Uit het onderzoek blijkt verder dat de hersenactiviteit in de hersendelen die door de zwangerschap veranderen, toeneemt als de vrouwen een foto van hun kindje te zien kregen. De hersenactiviteit nam niet toe wanneer de vrouwen een foto van het kindje van een ander zagen. Daarnaast konden de onderzoekers door alleen naar deze structurele veranderingen in het brein van de vrouwen te kijken, vaststellen of vrouwen ooit bevallen waren of niet. Tevens konden ze op basis van de omvang van deze structurele veranderingen voorspellen in hoeverre vrouwen zich kort na de bevalling verbonden voelden met hun kindje.

Dat een zwangerschap gepaard gaat met lichamelijk en psychische veranderingen – ingegeven door hormonen – is alom bekend. Maar nu is voor het eerst ook vastgesteld welke fysieke veranderingen er in het brein plaatsvinden als een vrouw in verwachting is van haar eerste kindje. De onderzoekers denken dat de veranderingen in het brein een vrouw helpen om zich voor te bereiden op het moederschap.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd