Zwangere vrouw is sneller de weg kwijt

Nieuw onderzoek toont aan dat zwangerschap leidt tot veranderingen in het brein van de vrouw waardoor ze meer moeite heeft met navigeren.

Wetenschappers komen tot die conclusie op basis van experimenten. Ze verzamelden dertig zwangere vrouwen en lieten ze een route zien die vier kruispunten telde. Op elk kruispunt stonden op twee hoeken twee herkenningspunten. Zodra de vrouwen de route gezien hadden, moesten ze deze op eigen kracht uitstippelen. Soms vanaf hetzelfde beginpunt. Soms vanaf een ander startpunt. Dertig vrouwen die niet zwanger waren, kregen dezelfde opdracht voorgelegd.

Resultaten
De zwangere vrouwen presteerden aanzienlijk slechter dan de controlegroep wanneer ze de route vanaf hetzelfde startpunt moesten uitstippelen. Wanneer ze de route vanaf een ander beginpunt moesten uitstippelen, presteerden de zwangere vrouwen net zo goed als de vrouwen die niet zwanger waren.

WIST JE DAT…

Brein
Binnen twee maanden na de bevalling ondergingen de zwangere vrouwen tevens een MRI-scan. Ook de vrouwen die niet zwanger waren, ondergingen zo’n scan. Uit de scan blijkt dat het brein van vrouwen die recent zwanger waren anders in elkaar steekt dan dat van vrouwen die niet zwanger waren. Zo blijkt het hersenvolume van zwangere vrouwen in een deel van het brein dat een belangrijke rol speelt tijdens het navigeren, kleiner te zijn. Het onderzoek suggereert dat structurele veranderingen in het brein die veroorzaakt worden door de zwangerschap van invloed zijn op de mate waarin vrouwen in staat zijn om te navigeren. Dat concluderen de onderzoekers in het blad Neurobiology of Learning and Memory.

Uit eerder onderzoek bleek al dat grote hoeveelheden oestrogeen – die vrijkomen tijdens de zwangerschap – van invloed zijn op de navigatie-vaardigheden van dieren. Mogelijk om de (aanstaande) moeder beter in staat te stellen om voedsel te vinden en na zo’n zoektocht ook haar jongen weer terug te kunnen vinden. Het is voor het eerst dat onderzocht is welk effect de zwangerschap op de navigatie-vaardigheden van mensen heeft.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd