Zure oceaan brengt de inktvis mogelijk in gevaar

Pijlinktvis

Verzurende oceanen brengen mogelijk de ontwikkeling van de pijlinktvis in gevaar. Zo blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse Woods Hole Oceanograpic Institution (WHOI). Omdat de diersoort zowel ecologisch als commercieel belangrijk is, heeft dit mogelijk grote gevolgen voor de omgeving van de oceaan en de economie aan de kust.

“Pijlinktvissen staan centraal in het ecosysteem van de oceaan. Bijna alle dieren eten of worden opgegeten door deze inktvis. Als er iets gebeurt met deze diersoort, heeft het gevolgen voor de gehele voedselketen” vertelt T. Aran Mooney, één van de onderzoekers.

Verzuring
De afgelopen 150 jaar zijn de oceanen op aarde gestaag verzuurd. Dit als gevolg van de stijgende hoeveelheid koolstofdioxide in onze atmosfeer. Zeewater absorbeert namelijk een deel van deze koolstofdioxide en verandert het in koolzuur en andere chemische bijproducten die de pH van het water doen dalen en het daardoor zuurder maken. Aangezien de koolstofdioxide in de atmosfeer blijft stijgen, denken wetenschappers dat de oceanen nog zuurder zullen worden en dat daardoor nog meer diersoorten gevaar lopen.

Onderzoek
Eén van die diersoorten is de pijlinktvis, zo blijkt nu uit het onderzoek. In de zomer van 2011 verzamelde het team zowel mannelijke als vrouwelijke inktvissen en brachten deze onder in een tank. Vervolgens was het wachten op het paren van de dieren, die wel 200 tot 300 vruchtbare eitjes kunnen leggen. De eitjes werden daarna in twee verschillende tanks gelegd. De ene moest de oceaan van nu voorstellen en de ander de meer verzuurde oceaan in de toekomst. De onderzoekers keken vervolgens toe hoe de eitjes uitkwamen en zich ontwikkelden tot pijlinktvissen. Zij maten de tijdsduur van de uitkomende eitjes, de lichaamslengte en andere waarden.

Veranderingen
Opmerkelijk is dat het team veranderingen noteerde in alle gemeten waarden. Inktvissen in de tank die de oceaan van de toekomst moest voorstellen, deden er langer over om zich te ontwikkelen. En dit is volgens Mooney geen goed teken. “In de echte oceaan zou iedere vis even langs kunnen komen en de eieren op kunnen eten.” Daarnaast bleken de inktvissen in het nog zuurdere water vijf procent kleiner dan gemiddeld te zijn. Maar wat de inktvis echt in gevaar kan brengen, is de grotere kans op een misvormde statocyst: een orgaan dat het dier helpt te oriënteren. Uit eerder onderzoek blijkt dat inktvissen met deze afwijking vaak in rondjes of slecht zwemmen, dit zorgt voor een grotere sterftekans omdat zij dan niet aan hun jagers kunnen ontsnappen of hun prooi kunnen vangen.

Kwetsbaar
De resultaten suggereren dat de diersoort kwetsbaar is voor de zure condities als gevolg van hoge kooldioxidewaarden, en nu de oceanen nog zuurder worden, voor een nog grotere uitdaging staat om te overleven. Mocht de ontwikkeling doorzetten, heeft dit directe gevolgen voor zowel het ecosysteem als de economie. Inktvissen zijn de voedselbron van vele soorten, commercieel belangrijke, vissen zoals tonijn. Ook is de inktvissensoort zelf een prooi van de mens: in 2011 vingen Amerikaanse vissers meer dan 300 miljoen pond aan inktvis met een waarde van meer dan 100 miljoen dollar.

Het team is nu bezig om vervolgonderzoeken te plannen. Zo willen de wetenschappers ook onderzoeken wat de opwarming van het zeewater voor gevolgen voor de pijlinktvis heeft.

Bronmateriaal

"Acidifying oceans could spell trouble for squid" - eurekalert.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Hans Hillewaert (cc via commons.wikimedia.org).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd