Zuidelijke Oceaan is meer CO2 gaan opnemen

  zuidelijke oceaan

  De Zuidelijke Oceaan is niet gestopt met CO2 opnemen. Dat hebben onderzoekers ontdekt: de oceaan doet er juist een tandje bij!

  Oceanen nemen CO2 op en voorkomen zo dat er nog meer CO2 in de atmosfeer belandt en de aarde nog sneller opwarmt. Een hoofdrol is in dit alles weggelegd voor de Zuidelijke Oceaan. Hoewel deze niet meer dan een kwart van het totale oppervlak van de wereldzeeën beslaat, neemt deze wel 40 procent van de CO2 die door alle wereldzeeën wordt opgenomen, op. De oceaan slokt de CO2 op en geeft deze later in het jaar deels weer vrij. Over een jaar bezien slokt de oceaan echter meer CO2 op dan deze weer vrijgeeft.

  Verzadigd
  Enkele jaren geleden stelden onderzoekers dat de hoeveelheid CO2 in de Zuidelijke Oceaan al sinds de jaren tachtig niet meer was toegenomen. En dat was vreemd. Want hoe meer CO2 er in de lucht zit, hoe meer CO2 de zeeën opnemen. En de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is sinds de jaren tachtig weldegelijk toegenomen. Hoe kan dat dan? De onderzoekers stelden dat de Zuidelijke Oceaan verzadigd was.

  Meer
  Een nieuw onderzoek veegt die aanname nu van tafel. Onderzoekers tonen aan dat de Zuidelijke Oceaan sinds het begin van het nieuwe millennium juist weer meer CO2 opneemt. Zo rond 2002 leefde de oceaan als het ging om het opnemen van CO2 weer op, zo stellen de onderzoekers. En tegen 2010 was de netto hoeveelheid CO2 die de oceaan opnam (oftewel de CO2 die deze opnam en niet meer losliet) weer in lijn met de hoeveelheid die men op basis van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer zou verwachten.

  Wind
  Blijkbaar fluctueert de CO2-opname van de Zuidelijke Oceaan sterk. Maar hoe komt dat? De onderzoekers schrijven de fluctuaties toe aan het weer en dan met name aan de wind. In de jaren negentig zorgde de wind ervoor dat water vanuit de diepte opwelde richting het oppervlak. Aangezien dieper water meer CO2 bevat, liet de oceaan meer CO2 los, waardoor de netto opname (dus de hoeveelheid CO2 die deze opnam en niet meer losliet) stagneerde of zelfs afnam. Sinds het nieuwe millennium is er veel minder sprake van opwellend water waardoor dus ook minder opgeslagen CO2 weer in de atmosfeer belandt.

  Onduidelijk is hoe de Zuidelijke Oceaan zich in de toekomst gaat gedragen, zo stellen de onderzoekers. Ze willen metingen blijven uitvoeren om dat te monitoren.

  Bronmateriaal

  "Revived oceanic CO2 uptake" - ETHZ.ch
  De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Lewnwdc77 (via Wikimedia Commons).

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd