Zou het houden van reptielen en amfibieën verboden moeten worden?

De discussie tussen wetenschappers barst los.

Het houden van exotische dieren zoals reptielen en amfibieën, is mateloos populair. Maar daarmee komt de discussie op over het al dan niet beperken van de mogelijkheden om een slang of salamander thuis te houden.

Exotisch huisdier

Op zoek naar een exotisch huisdier? Misschien vind je in de lama de perfecte match.

Welzijn
Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de reptielen die als huisdier worden gehouden al in het eerste jaar het loodje leggen. “Er komen steeds meer zorgen over het welzijn van reptielen,” zegt Adele Waters van Veterinary Records. Eerder deze maand werd er ook al een onderzoek gepubliceerd over dat reptielen vaak verwaarloosd worden. “Niet omdat de eigenaars het niets kan schelen, maar omdat ze niet precies weten hoe ze voor de dieren moeten zorgen.”

Problematisch
Naast dierenwelzijn, zijn sommige wetenschappers ook bezorgd over kwesties als volksgezondheid. Maar een onderzoek van de Universiteit van Gent beweert dat het houden van de reptielen en amfibieën, met de juiste informatie en zorg, niet meer problematisch is voor de volksgezondheid en het dierenwelzijn dan het houden van meer traditionele gezelschapsdieren. “We zien daarom geen geldige reden om de maatregelen aan te scherpen,” schrijven zij. Wel erkennen ze dat ‘het onjuist verzorgen van onervaren eigenaren een zorg blijft’. Daarom beschrijven ze diverse mogelijkheden om de gezondheids-, en welzijnsrisico’s te beperken.

Moderne levensstijl
Ook Gordon Burghardt van de Universiteit van Tennessee stort zich in het debat. Volgens hem is het aanpakken van ziekteoverdrachten van dier op mens een belangrijke taak van dierenartsen. Maar, zo stelt hij, ‘reptielen en amfibieën passen goed in een moderne levensstijl.’ Anderen betogen echter dat dergelijke opvattingen onjuist zijn. Zij vinden dat strengere maatregelingen nodig zijn. Ook kan er niet aan de ‘vijf vrijheden’ (vastgesteld door de Dierenwelzijnsraad in 1979) worden voldaan bij reptielen die als huisdier worden gehouden.

Heb jij hier ook een mening over? Deel hem hieronder!

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd