Zorgt strengere wapenwetgeving echt voor minder doden?

schieten

Schietpartijen in de VS hebben ertoe geleid dat sommige mensen pleiten voor strengere wapenwetgeving. Maar houden meer regeltjes nu echt verband met minder doden door schietincidenten? Nieuw onderzoek toont aan van wel.

In de VS worden de meeste wetten als het gaat om wapens door staten opgelegd. Het is dus mogelijk dat in de ene staat strengere wetten gelden dan in de andere. De onderzoekers bestudeerden de wetgeving in alle vijftig staten. Zo keken ze onder meer of mensen een vergunning nodig hadden om wapens te verkopen. Als dat het geval was, kreeg de staat één punt. Ook keken ze of er een limiet zat op hoeveel wapens mensen in een maand tijd mochten kopen en of wapens met militaire eigenschappen (denk aan automatische wapens) verboden of in ieder geval beperkt werden. Ook hiermee konden staten weer punten scoren. De staat met de hoogste score had de meest strenge wetgeving.

Doden
Vervolgens keken de onderzoekers hoeveel doden er in elke staat door toedoen van vuurwapens tussen 2007 en 2010 waren gevallen. In totaal bleken in die jaren 121.084 door vuurwapens om het leven te zijn gekomen. Het aantal mensen dat per staat de dood vond, verschilde sterk. Van 17.9 op de 100.000 mensen (in Louisiana) tot 2,9 op de 100.000 mensen in Hawaii.

Armoede
De onderzoekers legden die gegevens naast de score van de staten en keken of er een verband was: kwamen in staten met meer regels op het gebied van wapens minder mensen door toedoen van wapens om? De onderzoekers hielden daarbij rekening met andere factoren die van invloed konden zijn op het aantal doden door vuurwapens. Denk aan werkeloosheid, opleidingsniveau, armoede, bevolkingsdichtheid, etc.

Maar zelfs wanneer er met deze factoren rekening werd gehouden, bleek er een verband te zijn tussen de wetgeving in staten en het aantal mensen dat in die staten door toedoen van vuurwapens de dood vond. “Een groter aantal wetten op het gebied van wapens wordt geassocieerd met minder doden door vuurwapens, dat geldt zowel voor zelfmoorden als voor moorden,” zo schrijven de onderzoekers in het blad Internal Medicine. De onderzoekers benadrukken dat hun studie een verband legt tussen wapenwetgeving en het aantal doden door vuurwapens, maar dat dat niet per se een causaal verband is. In andere woorden: hun studie kan niet bewijzen dat meer regels an sich leidt tot minder dodelijke schietpartijen. Daarvoor is meer onderzoek nodig.

Bronmateriaal

"Firearm Legislation and Firearm-Related Fatalities in the United States" - Jamanetwork.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Ludwig Simbajon (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd