Zon was rustig in 2009

 ASTRONOMIE  De zon was dit jaar zeer rustig. Van de 365 dagen waren er op 260 dagen geen zonnevlekken te zien op het oppervlak van onze moederster. Alleen in 1913 en vorig jaar was de zon rustiger dan dit jaar. In 1913 had de zon 311 dagen lang geen zonnevlekken. Dit jaar was de zon het rustigst in maart, april en augustus. In december was de zon het actiefst met 22 zonnevlekdagen.

De zon heeft een cyclus van elf jaar. Momenteel zit de zon in het zogenaamde zonneminimum; over enkele jaren wordt de zon weer actiever en zijn er meer zonnevlekken zichtbaar. Toch lijkt het huidige zonneminimum één van de zwaarste minima ooit te zijn. Het zegt toch al genoeg dat 2008 en 2009 recordjaren waren als het gaat om het aantal zonnevlekken?

In mei 2009 produceerde de zon een grote zonnevlam, waardoor de zon in de maanden mei, juni en juli actief was. Wetenschappers dachten dat de ster uit het maximum kroop, maar in augustus waren er vrijwel geen zonnevlekken zichtbaar op het oppervlak van de zon. Pas in november en december werd de zon weer actiever.

Volgens voorspellingen zijn zonnevlekken vanaf 2011 dagelijks op het oppervlak van de zon te zien. 2010 wordt een jaar waarin de zon langzaam maar zeker weer actiever wordt. Met een paar rustige maanden, maar ook zeker een aantal zonnevlekrijke maanden.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd