Zo remt ADHD-medicijn het sociale speelgedrag af

brein

Het bekende ADHD-medicijn Ritalin remt het sociale speelgedrag. Wetenschappers van de Universiteit Utrecht hebben nu ontdekt hoe Ritalin dat doet. Ze bestudeerden daartoe negen hersengebieden van ratten.

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht verzamelden een aantal ratten en dienden ze methylfenidaat (bekend onder de merknaam Ritalin of Concerta) toe. Vervolgens keken ze welk effect het medicijn op negen hersengebieden van de ratten had. In vier van de onderzochte hersengebieden bleek het medicijn sociaal gedrag te remmen, zo schrijven de onderzoekers in het blad The Journal of Neuroscience.

Vier hersengebieden
Twee van de vier hersengebieden bevinden zich in de frontaalschors (het voorste deel van de hersenschors). Dit deel van het brein is onder meer belangrijk voor complexe cognitieve taken (bijvoorbeeld plannen en jezelf beheersen). De andere twee hersengebieden die door Ritalin beïnvloed worden, zijn de habenula en amygdala (worden beide geassocieerd met emoties). “De stof beïnvloedt dus cognitieve en emotionele processen en remt daarmee het speelgedrag van jonge ratten,” concludeert onderzoeker Louk Vanderschuren.

Nader onderzoek
Vanderschuren pleit voor meer onderzoek. “De vraag is of het effect van methylfenidaat op spel hoort bij de therapeutische werking tegen ADHD of dat het een ongewenst bijeffect is. Nader onderzoek naar de effecten van methylfenidaat op sociaal gedrag en spel van kinderen met ADHD is daarom nodig.”

Sociaal speelgedrag (samen spelen) is belangrijk voor de sociale ontwikkeling van dieren én mensen. Het zorgt ervoor dat sociale banden worden gesmeed en versterkt. Bovendien zou het belangrijk zijn voor de ontwikkeling van sommige cognitieve processen en zelfbeheersing.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd