Zo bouwt een mier een vlot als water dreigt: kinderen eerst, koningin in het midden

mier

Wanneer het water ze aan de lippen staat, bouwen mieren een vlot van hun eigen lijven. Onderzoekers hebben de samenstelling van dat vlot nu bestudeerd. Zo blijkt de koningin een plekje in het midden te krijgen, terwijl de jongen – de toekomst van de kolonie – heel verrassend helemaal onderop zitten.

Mieren die in gebieden leven die zomaar onder water kunnen komen te staan, zijn daar doorgaans goed op voorbereid. Zodra een overstroming dreigt, grijpen ze elkaar vast en vormen een levend vlot. Hoewel onderzoekers de totstandkoming van zo’n vlot al uitgebreid bestudeerd hebben, is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de samenstelling ervan. Een nieuwe studie brengt daar verandering in.

Laboratorium
Onderzoekers verzamelden mieren die in Zwitserse uiterwaarden leefden en brachten ze naar het laboratorium. In het lab stelden de onderzoekers populaties met verschillende combinaties werkers, koninginnen en broedsels (bestaande uit larven en poppen) samen. Vervolgens confronteerden ze de populaties met water.

Broedsels
De onderzoekers ontdekten dat de mieren de basis van het vlot stelselmatig uit broedsels opbouwden. En dat verbaasde ze. “We verwachtten dat individuen die aan de basis van het vlot stonden en dus ondergedompeld werden de grootste verliezen zouden lijden, dus waren we verbaasd toen we zagen dat de mieren de jongste leden van de kolonie systematisch aan die basis plaatsten. Maar verdere experimenten toonden aan dat de broedsels van alle leden van de kolonie het beste in staat zijn om te blijven drijven en dat vervoer per vlot hun overlevingskansen niet verkleint.” En daarmee is het de beste samenstelling die mogelijk is: deze samenstelling eist namelijk de minste levens.

Verder ontdekten de onderzoekers dat de koningin altijd in het midden van het vlot wordt geplaatst. Daar wordt ze beschermd door alle mieren die haar omringen.

Bronmateriaal

"Ants build raft to escape flood, protect queen" - PLoS ONE (via Sciencedaily.com)
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Nathon Mlot.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd