‘Zika-virus vormt verwaarloosbaar risico tijdens Olympische Spelen’

In het allerergste geval raken drie tot 37 van de duizenden sporters, toeschouwers en journalisten die voor de Spelen naar Brazilië afreizen, besmet.

Tot die conclusie komen onderzoekers van de Yale School of Public Health. De resultaten van hun studie onderschrijven eerdere uitspraken van de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze stelde dat de Olympische Spelen geen significante rol zal spelen in de verspreiding van het virus.

Wiskundig model
De onderzoekers baseren hun conclusies op een wiskundig model dat onder meer rekening hield met recente gevallen van zika in Rio de Janeiro en de reizen die mensen afleggen om de Spelen bij te kunnen wonen. Ongeveer de helft van de mensen die naar de Spelen afreizen, zal na de Spelen terugkeren naar een land met een hoog inkomen. In dergelijke landen is de kans op verspreiding van het virus klein, zo stellen de onderzoekers. Ongeveer dertig procent van de mensen die de Spelen bezoeken, zullen terugkeren naar Latijns-Amerika en daar heeft het virus zich al verspreid. Dus ook zij zullen geen belangrijke rol spelen in een verdere verspreiding van het zika-virus.

WIST JE DAT…

…er hard gewerkt wordt aan een vaccin tegen zika?

Heftige discussie
“De mogelijkheid dat reizigers die terugkeren van de Spelen zika verspreiden, heeft een heftige discussie opgeleverd die ertoe geleid heeft dat sommige atleten niet aan de Spelen meedoen,” vertelt onderzoeker Albert Ko. “Deze studie voorziet ons van gegevens die laten zien dat deze zorgen grotendeels overdreven zijn.”

Naar verwachting reizen er tot wel 500.000 mensen naar Rio de Janeiro om de Spelen bij te wonen. In Rio de Janeiro is het momenteel winter, wat betekent dat muggen – die het zika-virus kunnen overdragen op mensen – weinig actief zijn. Het is alweer zo’n twee jaar geleden dat het virus Brazilië binnendrong. In de afgelopen twee jaar heeft het zich door het land – en omringende landen – verspreid. Mensen die het virus oplopen, hebben doorgaans milde of zelfs helemaal geen symptomen. Het virus zou wel een risico vormen voor zwangere vrouwen: zika wordt in verband gebracht met afwijkingen bij de foetus.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd