Zijn sterren de bron van het leven?

Nieuw onderzoek wijst erop dat sterren in staat zijn om complex organisch materiaal – de bouwsteen van leven – te maken.

Wetenschappers dachten altijd dat complex organisch materiaal enkel gemaakt kan worden door levende organismen. Maar een nieuw onderzoek gooit die visie overhoop. Complex organisch materiaal kan zelfs op plaatsen in de ruimte waar zich geen levensvormen ophouden, ontstaan.

Straling
De onderzoekers bestudeerden de straling die verschillende sterren op heel specifieke infrarode golflengten afgaven. Wetenschappers namen altijd aan dat deze straling van eenvoudige organische moleculen komt. Maar de onderzoekers laten zien dat dat niet klopt. De verklaring van de bijzondere infraroodspectra klopt beter wanneer men er vanuit gaat dat de straling afkomstig is van complex organisch materiaal.

WIST U DAT?

Ruimte
Oude sterren produceren het organische materiaal en brengen het in de ruimte. “Ons onderzoek toont aan dat sterren geen probleem hebben met het maken van complexe organische stoffen in een bijna vacuüm omgeving,” legt onderzoeker Sun Kwok uit. “Theoretisch gezien is het onmogelijk, maar we zien het gebeuren.”

De samenstelling van het organisch materiaal dat sterren maken, vertoont overeenkomsten met de samenstelling van organisch materiaal dat in meteorieten is aangetroffen. Mogelijk brachten sterren organisch materiaal in de ruimte en namen kometen en asteroïden het mee naar onder meer de aarde.

Bronmateriaal

"Astronomers discover complex organic matter in the universe" - Physorg.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door ESA / Hubble (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd