Zijn grote honden intelligenter dan kleine?

Op bepaalde gebieden zeker, zo suggereert een nieuw onderzoek.

Grote honden hebben grotere hersenen dan kleine honden. Maar betekent dat ook dat ze slimmer zijn? Onderzoekers van de universiteit van Arizona hebben zich over die vraag gebogen en concluderen voorzichtig dat grote honden – in ieder geval op bepaalde gebieden – intelligenter zijn dan kleine honden. Grote honden blijken met name een beter kortetermijngeheugen te hebben. Ook hebben ze meer zelfcontrole.

Sociale intelligentie
Tegelijkertijd moeten de onderzoekers concluderen dat de omvang van de hersenen zeker geen verband houdt met alle verschillende ‘soorten’ intelligentie. Zo bleek de omvang van de hersenen van een hond bijvoorbeeld weinig weg te geven over de sociale intelligentie van het dier. Het onderzoek is in lijn met eerdere studies die aantoonden dat de omvang van het brein van primaten voornamelijk verband houdt met de zogenoemde executieve functies (de hogere controlefuncties van de hersenen) en niet met andere vormen van intelligentie.

Het onderzoek
De onderzoekers baseren hun conclusies op data van meer dan 7000 honden die tot 74 verschillende rassen behoorden. De data was afkomstig van de website Dognition.com, die hondenbaasjes de mogelijkheid biedt om de cognitieve vaardigheden van hun huisdier te testen met behulp van spelletjes. De resultaten van die spelletjes kunnen de baasjes dan uploaden, waarna onderzoekers er een blik op kunnen werpen.

De spelletjes
Zo kunnen baasjes het kortetermijngeheugen van hun hond bijvoorbeeld testen door – voor de ogen van hun hond – iets lekkers te verstoppen onder één van twee plastic bekers en vervolgens de hond na 60, 90, 120 of 150 seconden de opdracht te geven het lekkers te pakken. Kleinere honden bleken veel meer moeite te hebben met het onthouden van de locatie van het lekkers. Zelfcontrole werd getest door iets lekkers voor de hond te leggen en de hond vervolgens te verbieden om dat lekkers te pakken. Baasjes bleven daarna naar hun hond kijken of bedekten hun ogen of draaiden zich om. Grotere honden bleken veel langer te wachten met het grijpen van het lekkers. Kortom: grotere honden hebben meer zelfcontrole en een beter kortetermijngeheugen. Die conclusie bleef ook overeind wanneer onderzoekers rekening hielden met de mate waarin honden door hun baasjes waren getraind.

Vervolgonderzoek
De onderzoekers zien nog genoeg mogelijkheden voor vervolgonderzoek. Zo willen ze zich in de toekomst nog eens buigen over de cognitieve vaardigheden van honden die in principe tot hetzelfde ras kunnen worden gerekend, maar wel een andere omvang hebben. Denk bijvoorbeeld aan de poedel en miniatuurpoedel. Ze zijn in feite exact hetzelfde, op de omvang na.

“Ik ben heel geïnteresseerd in hoe cognitie evolueert en ontstaat,” aldus onderzoeker Daniel Horschler. “We begrijpen steeds beter dat de omvang van de hersenen op de één of andere manier verband houdt met cognitie.” Maar onduidelijk blijft of de omvang van de hersenen direct verband houdt met cognitieve vaardigheden of dat grote hersenen bijvoorbeeld samenhangen met iets anders wat er vervolgens tot leidt dat organismen intelligenter zijn. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een groter aantal neuronen of verschillen in de connecties tussen neuronen.

Bronmateriaal

"Do Bigger Brains Equal Smarter Dogs? New Study Offers Answers" - University of Arizona
Afbeelding bovenaan dit artikel: 947051 / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd