Zijn aardachtige exoplaneten niet zo zeldzaam?

Veel witte dwergen in het Melkwegstelsel zijn vervuild met materiaal van rotsachtige planetoïden. Dit beweert een internationaal team van astronomen. Natuurlijk is dit geen bewijs dat deze sterren oorspronkelijk planeten als de aarde hadden, maar het is wel een vondst in de goede richting.

Onderzoeker Jay Farihi van de Leicester universiteit onderzocht samen met collega’s een aantal witte dwergen. Meer dan negentig procent van alle sterren in het Melkwegstelsel eindigen hun leven als witte dwerg. Een witte dwerg is een ster die zijn buitenste gaslagen heeft verloren en waarin geen kernreacties meer plaatsvinden. Ook de zon transformeert over vijf miljard jaar in een witte dwerg.

Alle onderzochte witte dwergen bestaan voor minimaal drie procent en maximaal twintig procent uit materiaal van rotsachtige planetoïden. Dit is een bewijs dat de oorspronkelijke sterren in staat waren om een planetair systeem te bouwen. Waar komt anders de rotsachtige materie vandaan?

Nog spannender is het feit dat sommige witte dwergen vervuild zijn met water. Water wordt door wetenschappers gezien als een van de vereisten voor leven. “Het is mogelijk dat een factie van deze witte dwergen ooit waterige planeten hadden met mogelijk leven”, concludeert Farihi.

Bronmateriaal

"Rocky planets 'are commonplace' in our Galaxy" - Royal Astronomical Society

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd